2019: KEER DE MAINSTREAM MEDIA DE RUG TOE, FEDEREER.

Illustré par :

In dit nieuwe jaar zullen ongetwijfeld nieuwe wetten worden aangenomen die het nog gemakkelijker zullen maken ons thuis te komen halen wegens het aanzetten tot oproer wegens bepaalde woorden die wij, eindelijk bevrijd van de last van de angst, hebben durven zeggen, maar dat geeft niet, wij zullen ze blijven zeggen. Laat ze maar komen, hun onderdrukking zal minder effect hebben naarmate wij er meer zijn.

« Zij die niet bewegen, voelen hun keten niet« Toch? De vrije media zullen onmisbaar zijn voor deze beweging, onderdelen van de revolutionaire machinerie, werktuigen voor het samenbrengen van bewustzijn en actie. De Franse volksopstand (die in België wordt verwacht) is een verschrikkelijke gelegenheid om het fundamentele belang van de vrije pers in de werkelijke sociale verandering te begrijpen, het contrast tussen de werkelijkheid en de reportages van BFMTV, France 2 of TF1 in Frankrijk, RTL-TVi of RTBF in België, die op zichzelf al de conformistische en anti-subversieve rol van de media in dienst van de handhaving van de orde en dus van de macht onderstreept. Ons laatste artikel « Flagrante censuur bij La Libre », uit het septembernummer van Kairos, geeft de mooiste verwoording van de rol van de media: vooral geen vijanden aanwijzen en het risico lopen een opstand uit te lokken!

In België blijft Kairos de enige krant die een anti-productivistische, radicale, sociaal-ecologische redactionele lijn handhaaft, rekening houdend met de traditionele strijd van links, maar ook met de soms diepgaande tegenstrijdigheden ervan: de herverdeling van de rijkdom kan niet geschieden zonder na te denken over de vermindering van de productie en de consumptie; de « koopkracht » is een demobiliserende slogan die geen rekening houdt met de sociale en ecologische vernietiging waarop deze « macht » berust; de hernieuwbare energiebronnen zullen de aardolie niet vervangen, een hersenschim die de echte verandering altijd uitstelt; het liberalisme heeft zowel op economisch als op cultureel gebied gevolgen en de verdediging van deze laatste zonder in te zien dat zij dezelfde kleren hebben als de eerste is een onbekwaamheid en een machtige kunstgreep. In wezen gaat het erom eindelijk te beslissen wat de mensen willen en onze behoeften niet langer te baseren op die welke door de reclame-industrie worden gedicteerd.

Wij houden van het leven, maar wij lijden voor de wezens die door onze levensstijl worden weggerukt, of het nu is om de banen bij de FN in Herstal te verdedigen of de verschillende gadgets vol zeldzame aardmetalen die wij ons dankzij onze « koopkracht » kunnen veroorloven; wij waarderen de natuur meer dan wat ook, want zonder de natuur zijn wij niets, en wij lijden wanneer een boom valt voor een absurd bouwproject of een meubelstuk van Ikea. Dit lijden is verankerd in marktbeurzen, in smartphones, tablets, aangesloten voorwerpen, enz. Het gaat er niet om de mensen een schuldgevoel aan te praten, maar alleen om te zeggen, en te erkennen, dat wij dit niet langer kunnen. Als er schuldgevoelens ontstaan, is dat slechts een effect dat kan worden overwonnen.

Met name 2019 wordt een fundamenteel jaar voor verzet tegen 5G, slimme meters en alle andere rotzooi die de technocratische macht ons wil opdringen. Daarom hebben wij minister Fremault om een interview gevraagd over 5G-technologie. Wij willen bewijzen dat wij van deze ijverige politieke dienaren van het kapitaal niets hoeven te verwachten. Na meer dan 8 e‑mails heeft het kabinet van de minister zojuist aanvaard dat wij onze vragen per e‑mail stellen. Wij willen geen gefilmd interview en vragen dat ook niet.

Gratis informatie zal essentieel zijn. De klassenstrijd, de strijd van de gele vesten, moet gekoppeld worden aan het anti-productivisme. Het een kan niet zonder het ander.

Steun ons, abonneer je nu het nog kan! http://www.kairospresse.be/abonnement

Espace membre

Leden