2) Resistente associaties: Notre Bon Droit, CovidRationnel, Children Health Defense, Réinfocovid

Weerstaan: « van het Latijnse resistere, « ophouden met vooruitgaan » ».

Het is geen loze kreet te spreken over het verzet van de verenigingen die zijn opgericht of hun strijd hebben opgevoerd sinds het begin van 2020 en het ingaan van het ongekende tijdperk van Covid-19. Kon de Nationale Raad van het Verzet in 1943 nog rekenen op de steun van bepaalde vakbonden, media en politieke vertegenwoordigers, vandaag is het tegen hen en hun verfoeilijke propaganda dat het verzet georganiseerd moet worden. Voor alle details, op een paar na(1)Zij volgen het officiële verhaal en nemen deel aan de grote maskerade. 

De vier organisaties die wij hebben ontmoet, erkennen dat het dit bedrieglijke officiële verhaal is dat hen van meet af aan heeft gemotiveerd om de waarheid te zeggen en in actie te komen: verzet tegen het dominante discours door andere informatie aan te bieden; verzet tegen hersenatrofie door angst, door de hype van de cijfers onschadelijk te maken en voor te stellen de verbanden te herstellen; verzet tegen aanvallen door verdedigingsmiddelen voor te stellen, met name juridische. 

Het belang van deze heterodoxe aanwezigheid kan worden afgemeten aan wat de afwezigheid ervan zou betekenen: een volmaakte ideologische eenvormigheid tussen de politiek-media macht en het sociale lichaam, een soort dystopische Vrede(2). In deze is de individuele verdeeldheid nog niet verdwenen, haar ontbinding is aan de gang, maar allen hebben reeds de indruk dat zij collectief niet meer bestaat, waardoor de illusie wordt gewekt dat zij niet meer bestaat. En voor de autoriteiten is dit het belangrijkste: dat de dissidenten alleen in hun hoekje schreeuwen, niemand die hen hoort en iedereen die denkt dat er geen dissidentie meer is of niet meer(3). The Truman Show in 2021, waar iedereen het spel meespeelt en iedereen betrapt wordt, en waar de illusie van consensus belangrijker wordt dan de consensus zelf — onbereikbaar. Waar de echte dissidenten beslist alleen zijn, mentaal opgesloten in een protest dat in de echte wereld geen uitweg meer biedt, omdat geen van hen bereid is het risico te nemen een buurman te vragen of hij het « niet met hen eens » is. Het einde van de perceptie van publiek protest is de voorbode van het einde van individueel protest, en dus uiteindelijk de dood van collectieve opstand. 

Deze schijnbare afwezigheid van oppositie zou dan ook de apotheose betekenen van een totalitaire ontplooiing waarbij de macht niet langer wordt gehinderd door waarborgen, zoals klinisch psycholoog Mattias Desmet ons vertelde(4). Dit verklaart de censuur in de heksenjacht modus. Blijven schreeuwen om gehoord te worden boven het geschreeuw van de media is dus ervoor zorgen dat men een tweede stem behoudt, een ontsnappingsroute bieden, een deur openlaten voor hen die « niet langer vooruit willen » met de massa, die met het geluid van hun meesters op de muur afstevent. Blijven zeggen dat dit alles niet normaal is, is hun normatieve dictaat weigeren, ook al is het moeilijk de waarheid te zeggen wanneer de meesten van hen niet beseffen dat zij een leugen leven. 

In weerwil van het officiële Covid-verhaal helpen sommige verenigingen tienduizenden mensen en hebben zij dat ook gedaan. We hebben gezien dat de gezondheidsmaatregelen zijn afgestemd op de ontwikkeling van de industriële productie van vaccins, maar het zou goed zijn te herinneren aan een van de maatregelen die zijn opgenomen in het handvest van de Nationale Raad van Verzet:  » de totstandbrenging van een echte economische en sociale democratie, die inhoudt dat de grote economische en financiële feodaliteiten uit de leiding van de economie worden verdreven ». Sinds 1944 hebben deze feodaliteiten ons hele leven gekoloniseerd. Zonder Pfizer, GSK, AstraZeneca, Moderna…, op zichzelf staande politieke organen, de echte « besluitvormers », met hun marionetten in regeringen als doorgeefluiken voor hun belangen, zouden we nooit zijn gekomen waar we nu zijn. 

Sommigen zijn hier om ons dat te blijven vertellen. Gelukkig is dat niet het geval. 

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. À l’instar du PTB qui soutient la politique vaccinale, mais demandait que les brevets passent dans le domaine public, ou encore les syndicats enseignants qui exigeaient que leurs affiliés soient vaccinés en priorité.
  2. Voir l’interview de l’auteur de l’ouvrage Pax Dystopia: https://www. kairospresse.be/pax-dystopia/
  3. C’est ce qui explique les censures des réseaux sociaux, des médias, mais aussi les censures dont nous avons été l’objet en conférence de presse.
  4. Voir l’interview écrite https://www.kairospresse.be/les-mesures-contre-le-coronavirus-revelent-des-traits-totalitaires, et l’interview filmée du 3/11 : https://www.kairospresse.be/interview-de-mattias-desmet-psychologue-clinicien-a-luniversite-de-ghent
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.