Na het dossier gezien, gelezen en gehoord te hebben

Ingenieur Laurent Castaignède, die lange tijd bij Renault heeft gewerkt, kent de technieken die de automobielindustrie gebruikt om de mythe van het schone vervoer bij de publieke opinie te promoten. De lessen die hij hieruit trok staan haaks op de doxa van zijn voormalige werkgever. In een eerder essay (La bougeotte, nouveau mal du siècle) bekritiseert hij de hedendaagse mythe van snelheid en rusteloosheid, die in onze collectieve verbeelding een symbool van individuele vrijheid zijn geworden. Airvore is een uitgebreide en nauwgezette studie van de evolutie van gemotoriseerde vervoermiddelen, hun gebruik en pogingen om hun overlast te beperken, sinds hun verschijning, die tevens het begin van de industriële revolutie markeert. Deze werd vanaf het begin gekenmerkt door een explosie van de mobiliteit. Elk tijdperk wordt gevormd door vervoersnetwerken; de opkomst van de spoorwegen is rechtstreeks verantwoordelijk voor het ontstaan van grote, vervuilde industriesteden en voorsteden die …

Espace membre

Leden