Klacht SLS tegen Les 9 Bonimenteurs: Dokter Jérôme Marty (4/9)

Na André GRIMALDI , Karine LACOMBE en Gilbert DERAY is hier de 4e golf van klachten van de SLS tegen #Les9Bonimenteurs, de « podiumdokters » die herhaaldelijk hun ethische verplichtingen niet nakwamen toen ze stelling namen in de media tijdens de « COVID19-crisis ».

Het Syndicat Liberté Santé, opgericht naar aanleiding van de wet van 5 augustus 2021 ter verdediging van de rechten van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en aanverwante beroepen, dient een klacht in tegen dokter Jérôme MARTY bij de tuchtkamer van de Conseil Régional de l’Ordre des Médecins d »Île-de-France’Occitanie.

Espace membre

Leden