Jongeren hebben hun problemen te zeggen…(lange versie)

In deze getuigenis van Frédéric Goareguer, kinderpsychiater, en Chloé, een 15-jarig meisje, geven wij het woord aan hen die het lijden elke dag meemaken en horen. Dit lijden laat politici onberoerd, die niet willen horen over de « nevenschade » van de beleidsmaatregelen die zij hardnekkig in stand houden en die weigeren naar de kosten/batenbalans te kijken.

Wij aanvaarden niet dat zij zwijgen en anoniem blijven. Kairos gaf hen een stem. Zij zullen gevolgd worden door anderen.

Espace membre

Leden