Jongeren hebben hun problemen te zeggen…(lange versie)

In deze getuigenis van Frédéric Goareguer, kinderpsychiater, en Chloé, een 15-jarig meisje, geven wij het woord aan hen die het lijden elke dag meemaken en horen. Dit lijden laat politici onberoerd, die niet willen horen over de « nevenschade » van de beleidsmaatregelen die zij hardnekkig in stand houden en die weigeren naar de kosten/batenbalans te kijken.

Wij aanvaarden niet dat zij zwijgen en anoniem blijven. Kairos gaf hen een stem. Zij zullen gevolgd worden door anderen.

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.