Is de school democratisch?

In een tijd waarin nog steeds banken worden gered terwijl in openbare diensten, met name onderwijs, wordt gesneden, is het goed eraan te herinneren — of ervan te leren — dat achter het vernisje van « school voor iedereen » een structuur schuilgaat die sociale ongelijkheden reproduceert. Bij deze taak helpt de « democratische school » ons. 

enkele recente artikelen zullen de lezer meer stof tot nadenken geven, waarschijnlijk meer dan een nieuwsprogramma van de RTBF of een artikel in het avondnieuws: 

« Lerarenopleiding: wat te denken van het Marcourt project? 

« De CPU (certificering door eenheden van leerprestatie) of hoe kwalificerend onderwijs te veroordelen ». 

« Secundair onderwijs, een geleidelijke en verraderlijke verandering 

« Bezuinigingen: zij die lijden en zij die profiteren 

LEES VERDER www.skolo.org

Espace membre

Leden