Holocaustoverlevende hekelt voortgaand totalitarisme

Vera Sharav, verdedigster van de mensenrechten en overlevende van de Holocaust, werd verhinderd het woord te voeren op het podium van de vrijheidsdemonstratie van 23 januari en gaf ons die avond een persconferentie.
Zij waarschuwt ons voor de huidige periode, die volgens haar veel gelijkenis vertoont met wat tot een nieuwe holocaust zou kunnen leiden.

ERRATUM: het door Elie Wiesel gebruikte citaat is: « De neiging om de acties van de nazi’s te herhalen en opnieuw miljoenen mensen uit te roeien, blijft een afschuwelijke dreiging. »(in de video zijn de aanhalingstekens later abusievelijk gesloten, waardoor de indruk werd gewekt dat het citaat langer was).

Espace membre

Leden