DAB+: EEN TOTAAL ONAANVAARDBARE GEPROGRAMMEERDE EN GEORGANISEERDE TECHNISCHE VEROUDERING

Le double discours délirant des médias

Zelfs als hij geen nieuwe radio wil kopen, omdat de zijne nog prima werkt, zal de Belg zich ten laatste binnen enkele jaren daartoe genoodzaakt zien. Om dit te bereiken, hebben onze geliefde media het geschut bovengehaald, te beginnen met een indrukwekkend eerste mediaplan om DAB+(1) te promoten. Deze is begonnen op 4 november 2019. Het wordt gecoördineerd door maRadio.be, dankzij de reclamebijdragen van de 15 deelnemende FM-netwerken, RTL Belgium en RTBF met hun 6 televisiezenders, alsook RTBF Auvio en RTL Play. Bovendien zullen 17.000 exemplaren van een « verklarende » folder worden verspreid in winkels, onder leiding van « DAB+-ambassadeurs », zodat het verkooppersoneel en hun klanten « zo goed mogelijk geïnformeerd zijn over deze nieuwe radiotechnologie ».


Dit is gewoon zwaar geschut met het verklaarde doel de Belgen zo snel mogelijk van FM en op DAB+ te duwen. « Uiteindelijk, zo wordt ons beloofd, — op zijn vroegst over vijf jaar — zal DAB+ de norm worden en zal FM verdwijnen. (…) « In sommige landen wordt een tijdschema opgesteld voor het einde van FM wanneer digitaal (DAB+, internet, televisie) 50% van de consumptie bereikt(2) « . Dit plan gaat duidelijk voorbij aan wat er mis is, namelijk de geprogrammeerde technische veroudering van miljoenen radio’s! En dat terwijl iedereen zich bereid verklaart de hoeveelheid broeikasgassen die hij produceert te verminderen in een poging de desastreuze gevolgen van de klimaatverandering een halt toe te roepen(3)! Zoek naar de fout. Het is echter al lang bekend dat we bij investeringsbeslissingen niet meer om de berekening van grijze energie heen kunnen, d.w.z. de energie die nodig is om een produkt te vervaardigen en te ontmantelen. Dit is verre van verwaarloosbaar, aangezien het vaak tweederde van ons totale energieverbruik uitmaakt! In een studie van de ULB(4) staat dat in het energieverbruik van een gemiddeld huishouden 37% het directe verbruik betreft en 63% de energie die « vervat » is in producten. Dit verzuim is volstrekt ondraaglijk en met name ontoelaatbaar van de kant van de media, met inbegrip van verscheidene zogenaamde publieke media, die verklaren dat het hun roeping is ons te informeren. Daarom hebben wij besloten een klacht in te dienen bij de CSA en de Jury voor reclame-ethiek met deze woorden:

- Overeenstemming met de VN en andere supranationale en nationale instanties dat milieubescherming een topprioriteit moet zijn om de mensen een kans te geven op een duurzame planeet te leven;
- In de overtuiging dat alle nieuwsmedia de verantwoordelijkheid hebben om correcte en volledige informatie aan onze burgers te verstrekken en dat in dit opzicht een beknopte reclamecampagne niet volstaat;
- Erop wijzend dat, overeenkomstig de algemene beginselen die bij alle commerciële communicatie in acht moeten worden genomen, « commerciële communicatie, wat de inhoud betreft, ongeacht of deze via lineaire of niet-lineaire diensten wordt uitgezonden, niet mag aanzetten tot gedrag dat de bescherming van het milieu ernstig schaadt(5) « ;
- Vaststellend dat de DAB+-campagne ook niet voldoet aan haar formele verplichting om haar commerciële communicatie gemakkelijk herkenbaar te maken, aangezien zij dezelfde woorden en slogans gebruikt in de reclamespots en in de zogenaamde nieuwsprogramma’s;

Wij eisen dat de DAB+-campagne onmiddellijk wordt stopgezet, dat een persbericht over de inbreuk wordt gepubliceerd en dat de nieuwsmedia verplicht worden correcte informatie te verstrekken over de grijze energie die gemoeid is met de omschakeling naar DAB+.

Dank u voor het in overweging nemen van onze klachten.


Ondertekenaars
André Sterckx, ingenieur; Michèle Gilkinet, voormalig federaal afgevaardigde; Jean Pierre Wilmotte, burger en medeoprichter van mpOC (Mouvement politique des objecteurs de croissance); Françoise Meuleman, dagelijks luisteraar van La Première; Paul Lannoye, natuurkundige en voorzitter van GRAPPE; Alain Adriaens, voormalig regionaal afgevaardigde; Olivier De Schutter, professor aan de UCLouvain; Alexandre Penasse, hoofdredacteur van de krant Kairos; Ezio Gandin, natuurkundige en ex-voorzitter van Friends of the Earth — België; Bernard Legros, leraar en essayist; Francis Leboutte, burgerlijk ingenieur; Philippe Raway, eco-adviseur; Christian Savestre, journalist bij POUR.pers, lid van Attac 2 Brussel, Netwerk Fiscale Gerechtigheid en Acide; Michel Dehon; Christine Decantere; Robert Goedertier, natuurkundige; Christine Pagnoulle, ATTAC Luik; Corinne Michel, ATTAC Luik; Valéry Witsel, animator permanente educatie, ex-professor Frans en geschiedenis; Met de steun van de Vrienden van de Aarde, mpOC, Mouvement politique des Objecteurs de Croissance, en ATTAC Luik

Contactadres: michele.gilkinet@gmail.com, 9, ruelle du Sablon, 1495
Villers-la-Ville, 071 876 779

Notes et références
  1. https://www.lalettre.pro/Lancement-officiel-du-DAB-en-Wallonie-et-a-Brux…
  2. https://www.lecho.be/entreprises/media-marketing/la-radio-numerique-enfi…
  3. Exemple avec l’engagement de la RTBF pour l’environnement (https://www.rtbf.be/entreprise/a‑propos/detail_nos-engagements?id=9303440): « Depuis le lancement de l’opération Planète Nature en 2007, la RTBF démontre toujours plus son souci de l’environnement. Dans ce but, elle intègre de manière systématique la dimension environnementale dans ses projets et développements majeurs. La RTBF a notamment développé des outils permettant d’évaluer précisément l’impact de ses activités. Un bilan carbone et le calcul de l’empreinteécologique de l’entreprise permettent de cibler les actions à prendre et d’intégrer la dimension environnementale à chaque projet. La mobilité douce figure également parmi les mesures prises par la RTBF pour réduire son empreinteécologique. Et pour transmettre cette dynamique à l’ensemble de l’organisation, des « éco-teams » rassemblent des membres du personnel qui se font les relais de la conscientisation en interne auprès de chaque collaborateur ».
  4. « Energies non conventionnelles », in Michel Huart, ULB, 2004
  5. http://www.csa.be/faqs/1#question_94
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden