Conferentie-Debat

Woensdag 11 mei 2022, 20:00 (19:30), Luik

Analyse van het Waalse « pandemiedecreet » van 2 februari 2022
Conferentie-debat met Nicolas Thirion, professor in de rechten aan de universiteit van Luik

Nicolas Thirion zal het Waalse decreet van 2 februari 2022 over gezondheidsbevordering en ‑preventie analyseren, een decreet dat nog verder gaat dan de federale pandemiewet, met name wat betreft de inperking van de rechten van de burgers en de toekenning van exorbitante bevoegdheden aan de uitvoerende macht. Het zal ons aanmoedigen om breder te gaan denken door deze vragen over het behoud van de democratie en de grondrechten in tijden van crisis te beantwoorden.

Meer info op de website: http://www.liege.decroissance.be/#agenda

Espace membre

Leden