BIG PHARMA IN HET PARLEMENT

We zouden deze week in Parijs Europarlementslid Michèle Rivasi ontmoeten voor een exclusief interview. Wijziging op het laatste moment: Curevac, een Duitse multinationale biofarmaceutische onderneming, heeft ermee ingestemd het contract dat zij heeft met de Europese Commissie openbaar te maken: Michèle Rivasi moet dringend naar Brussel komen om het contract te lezen. 

Wij hebben haar ontmoet op 19 januari, juist na de ontdekking van deze laatste, onder omstandigheden die op zijn minst eigenaardig te noemen zijn: 45 minuten, in een gesloten kamer, met een verbod om kopieën te maken of foto’s te nemen, om een contract van 67 bladzijden te raadplegen. Vele passages zijn zwart gemaakt, met name de prijs van de vaccins, de plaatsen van produktie, maar ook twee hele bladzijden die handelen over de juridische verantwoordelijkheid van de multinational. Als Ms Rivasi de Commissie vraagt wie verantwoordelijk is voor bijwerkingen van het vaccin, komt er geen antwoord… 

Wat zich afspeelt in de geheimzinnige wereld van de Europese instellingen met betrekking tot contracten tussen farmaceutische bedrijven (Pfizer, Astrazeneca, BioNTech, Moderna, Curevac, enz.) gaat verder dan het specifieke kader van de onderhandelingen en illustreert perfect de wurggreep die particuliere bedrijven op Europa, en dus op al zijn Lid-Staten, hebben. Dus op ons leven.

Espace membre

Leden