Kairos nr. 9

Iedereen belooft dat de groei zal terugkeren, van de « socialisten » tot de « liberalen », van de vakbonden tot de werkgeverslobby’s. Bij onze buren probeerde Hollande in zijn toespraak van 14 juli de Fransen ervan te overtuigen dat het aan de poorten van Frankrijk lag, maar dat het zijn landgenoten gewoon aan vroomheid ontbrak:  » om te kunnen groeien is het eerste principe vertrouwen »… toegegeven, we waren er al voor gewaarschuwd dat het geen zin had naar Lourdes te gaan als we niet in wonderen geloofden. Denken dat ze zullen komen is dus genoeg om ze te laten gebeuren. Mooi project.

De politieke actoren hebben begrepen dat het scheppen van hoop de aanvaarding zal vergemakkelijken. Jarenlang beloofd, een verre hersenschim om de proefpersoon zijn dagelijks leven en de « noodzakelijke » opofferingen te doen aanvaarden, laat de luidruchtige afwezigheid van enige premisse voor een « herstel » steeds meer twijfel rijzen en maakt plaats voor schijnremedies om hen gerust te stellen. Zij proberen evenveel te doen met hetzelfde, of soms beter te doen met minder… door te blijven doen zoals voorheen. Deze schijnoplossingen, waarvan het bewezen effect vaak ophoudt bij de aankondiging, klinken als een stiekeme bekentenis dat wij het probleem niet tot op de bodem zullen uitzoeken, en dat wij zullen blijven doen « alsof ». Tot wanneer? Het jongste voorbeeld is de Franse Gemeenschap Wallonië-Brussel, die enkele weken geleden haar grote revolutie aankondigde, een revolutie die het onderwijs eindelijk zijn democratische gehalte zou geven: scholen zouden hun lestijd kunnen inkorten van 50 tot 45 minuten om tijd voor andere taken terug te winnen. Geen commentaar.

Naast de verzachtende mededelingen zal het, om vrijwillige dienstbaarheid te verzekeren, nodig zijn het gevoel van « eenheid » te scheppen, de illusie te voeden dat wij allen één zijn, dat het sociale lichaam niet door conflicten wordt doorkruist en dat de sociale ruimte niet in ongelijke groepen is verdeeld. In Frankrijk en elders, zal het nationale grootheid zijn:  » De Fransen zeggen tegen zichzelf wij zijn in een groot land, wij mogen niet toegeven aan zelfdepreciatie, pessimisme, een vorm van berusting. Nee ! We zijn een geweldig land. Niet alleen militair, omdat we deze interventie in Mali hebben gehad, niet omdat we een leger hebben, een nationale defensie, die ertoe doet. Wij zijn een groot industrieel en technologisch land.« Nationale trots, gemeenschappelijk medeleven, « wij », zullen de menigte aanzwengelen. In België zullen de troonsafstand van Koning Albert II en de kroning van Koning Filip, hypergemediatiseerd door de journalistieke professionals, de illusie van één zijn voeden. Hand in hand, allemaal in hetzelfde schuitje… terwijl verdeeldheid en ongelijkheid blijven bestaan en groeien.

Elders, op andere gebieden, zullen de bonimensonges zich echter openbaren voor wat ze zijn:  » Er worden nog ramingen gemaakt, maar wij weten dat deze daling van de groei aanzienlijke extra inspanningen zal vergen. Inspanningen die zelf bijdragen tot lagere groei [noot

  1. Elio Di Rupo, tijdens een toespraak op de Algemene Vergadering van Assuralia, Beroepsunie van Verzekeringsondernemingen, 27 februari 2013. www.premier.fgov.be

…] », bekende Elio Di Rupo aan een publiek dat klaarstond om hem te horen… deze « inspanningen » zijn van weinig belang voor hen.
Geconfronteerd met dergelijke politieke ectoplasma’s, waarvan de slechte visie ons zeker naar het ergste leidt, heeft Albert Jacquard, die ons op 11 september heeft verlaten, de zaak goed begrepen. Maar terwijl de verschillende « persorganen », om niet te zeggen « machtsorganen », over zijn verscheiden berichtten, begrepen en pasten zij ook maar een greintje van de principes toe die hij voorstond?

Zo niet, laat ze dan zwijgen… eindelijk!

Alexandre Penasse

  1. Elio Di Rupo, lors d’un discours à l’Assemblée Générale d’Assuralia, Union professionnelle des entreprises d’assurance, 27 février 2013. www.premier.fgov.be
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden