Kairos nr. 39

HOE MEER DE REALITEIT HEN VERLOOCHENT, HOE MEER ZE ‘DROMEN’.

Door de gruwelen te rechtvaardigen die de huidige toestand van de wereld, die zij nu aanbidden, hebben veroorzaakt, door de sociale ellende en de voortdurende aftakeling van de natuur die zij in stand houden, te verbergen, zien de herauten-helden van deze voor hen gemaakte wereld echter steeds meer dat hun redevoeringen en de werkelijkheid met elkaar botsen, waardoor gewetens dreigen te ontwaken die, wie weet, tot actie zouden kunnen overgaan. Het is dat er een diepe kloof gaapt tussen wat zij zeggen en wat de meer heldere waarnemen. Hun produktivistische utopie, een van de aardbodem verdwenen fantasie, stuitte geleidelijk op de realiteit en zij moesten een nieuwe mythe vinden die hen in staat zou stellen weer kracht en energie te vinden.

Deze keer was het de glimmende en glorieuze  » energietransitie « , 5G en slimme meters(1)Zij zou deze ongelijke en destructieve wereld in stand houden en tegelijkertijd de illusie wekken dat zij nog steeds nieuwe mogelijkheden zou openen. voor allen « , waarvan de mythe van de vooruitgang het leitmotiv had gemaakt, waarbij ditmaal het « voor allen » werd ondertekend. happy end ’ van een authentieke ecologische samenleving »: « We zullen waarschijnlijk leven, als stedelingen daarvoor kiezen, in vriendelijk begroeide steden, met permaculturen op daken en terrassen, markten met lokale producten, voetgangerspaden, schone lucht, overal fietspaden, gedeelde mobiliteit, maar deze steden zullen volgepropt zijn met elektronica (sic) om de enorme kunstmatige intelligentiesystemen te laten werken die hun functioneren optimaliseren. « (2)

Ja, de waanzin heeft de overhand genomen en staat geschreven in de bladzijden van een dagblad, La Libre Belgique, eigendom van de familie Le Hodey, 410Dit bedrijf is hetop twee na grootste fortuin van België (35.841.000 euro) en bezit ook 100% van de aandelen van Traxxeo, een specialist in het internet van de dingen in de bouwsector, die de middelen beheert via nieuwe technologieën die gegevens verzamelen en van op afstand arbeiders, machines, voertuigen en uitrusting controleren(3). Deze « ketters », die een harmonieuze samenleving willen bevorderen, zouden dus moeilijk alle slechte dingen kunnen zeggen die zij over de digitale wereld denken. De productivistische terroristen, met hun zieke hersenen die niet langer de ongeloofwaardigheid inzien van wat zij zeggen, volharden in de fabel:  » Het korte circuit veronderstelt de lange circuits van de globalisering. De collaboratieve economie doet gezelligheid en nabijheid herleven, maar steunt op digitale platformen, servers, GPS, smartphones waarvan de ontelbare componenten in de vier uithoeken van de wereld worden geëxtraheerd en geassembleerd « . Kom op, laten we de kinderen uit de kobalt en cadmium mijnen graven, terwijl we hier de kortsluiting doen. In het kapitalisme gaat geen enkel idee verloren of wordt het gecreëerd, alles wordt getransformeerd. Tegen de achtergrond van dezelfde totalitaire religie: die van geld en winst. 

Van hun kant gaan de politieke medewerkers van de multinationals op de oude voet verder: hoe meer ze praten, hoe minder ze zeggen; hoe meer ze beloven, hoe meer ze zich terugtrekken; hoe meer ze citeren, hoe meer ze zwijgen; hoe meer ze het hebben over het welzijn van de « burgers », hoe minder ze het algemeen welzijn opeisen; hoe meer ze zeggen dat ze ons helpen begrijpen, hoe meer ze verhinderen dat we het begrijpen; hoe meer ze verklaren dat ze rekening houden met ieders mening, hoe meer ze een roofzuchtige minderheid in de kaart spelen. Hun slogans klinken als grote netten die ze uitwerpen om kieskeurige vissen te vangen. Nu de visbestanden steeds schaarser worden, concurreren zij in het luchtledige: « Met de NCM is het mogelijk « ;  » Anders. Nu « (cdH); « Duidelijk eerlijker  » (Défi); « In het hart van de verandering  » (Ecolo); « Een dak en een baan voor iedereen  » (PS). Tenslotte, vandaag, in het aangezicht van sociale en ecologische rampspoed:  » Het is mogelijk de zaken anders aan te pakken en daarbij duidelijk eerlijker te zijn en de kern van de verandering te vormen ».. Tot slot kunnen we er tegen die tijd zeker van zijn dat sommigen een baan zullen hebben — ook al hebben ze die niet meer — en een dak boven hun hoofd, als we weten dat bijvoorbeeld Laurette Onkelinx (PS) bij haar vertrek uit de Kamer 458.448 euro bruto aan parlementaire uittredingsvergoedingen zal ontvangen. Toen Raoul Hedebouw echter vroeg om deze ontslagvergoedingen op de agenda te zetten, werd er in de vergadering(4) geen vinger uitgestoken. « Anders « , « veranderen « , « gewoon « , betekenen iets anders voor hen.

Waarvan akte. Hoe meer zij over het klimaat spreken, hoe minder zij over het leven zullen spreken; hoe meer zij op individuele verantwoordelijkheden wijzen, hoe minder zij ons de beslissende collectieve verantwoordelijkheden zullen laten zien, die van een paar honderd multinationals die alles laten vergaan en hun einddatum op het leven zetten. Zij zullen de gilets jaunes vragen meer te betalen voor hun brandstof om naar hun werk te gaan, terwijl zij zullen toestaan dat bedrijven minder betalen om meer te vervuilen.

Het is merkwaardig dat onze krant de afgelopen 7 jaar, ondanks de vele en gevarieerde auteurs, dossiers, thema’s en onderzoeken, nooit is benaderd door de media en de politieke machten… Zou dat niet een bewijs zijn van onze integriteit, want als wij ons alleen ten doel hadden gesteld erkend te worden, zou dat toch ten koste zijn gegaan van onze ideeën? Wij zouden als dappere ridders op weg zijn gegaan om geleidelijk aan onszelf te compromitteren, de grondbeginselen te vergeten en niet meer te weten wat integriteit is, om kneedbare wezens te worden naar gelang van onze belangen. Macht is opwindend, en tegenwoordig duurt het maar een paar weken voor het « nieuwe » werkelijkheid wordt. klimaatrebellen  » staan onbewogen naast een reeks bazen op de avond van het Teken voor mijn toekomstige lancering, terwijl de enige optie zou zijn geweest om hun te boycotten business as usual. De anderen, zij die buiten het kader vallen, kunnen niet bestaan in de dominante media-realiteit. Het is aan u, aan ons, om een stem te laten horen die de gevestigde orde verstoort en uitdaagt.

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Voir respectivement « L’illusion technocratique à la lumière de la 5G », Kairos février- mars 2019, « Je refuse qu’on installe un compteur «intelligent» chez moi », Kairos, février-mars 2018.
  2. « Sans notre modèle économique et technologique, il sera impossible d’atteindre l’excellence écologique », La Libre, 23 avril 2019, https://www.lalibre.be/debats/opinions/sans-notre-modele-economique-et-technologique-il-sera-impossible-d-atteindre-l-excellence-ecologique-5cb9a0519978e253477936bf.
  3. Voir « Le système Libre cadenassé », Kairos, septembre-octobre 2018.
  4. https://www.youtube.com/watch?v=nxo-JYMSSMw
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden