Kairos nr. 36

In een wereld waarin staten hun toekomst zien in een voortdurende wedloop om de ultieme « innovatie » te bezitten, is er weinig ruimte voor een moratorium op technologische ontplooiing. Wachten met toepassen (en betrekken…) zou onze hersenen de tijd geven om redelijk na te denken over de gevolgen van elk van deze ontwikkelingen voor de mensheid. Aangezien ons « denken » gebaseerd is op een enkele dimensie van « opwaartse » vergelijking, zouden wij ons beschavingsniveau niet anders kunnen beschouwen dan in termen van onze positie in deze arbitraire hiërarchie, die ons min of meer vooruit zou plaatsen op de as van de vooruitgang. Walt Whitman Rostow, een Amerikaanse econoom, beschreef in een beroemd boek(1)De eerste, die overeenkwam met wat later werd omschreven als « onderontwikkeling », kenmerkte de traditionele samenleving, terwijl de laatste, de meest succesvolle, het « tijdperk van de massaconsumptie » markeerde. 

60 jaar later lijkt deze benadering misschien het meest cynisch, maar het zijn niettemin de grondslagen ervan die nog steeds, misschien meer dan ooit, het functioneren van onze samenlevingen dicteren. Wij worden opgeroepen vooruit te gaan, altijd gehaast om aan de dood te ontsnappen en ervan overtuigd dat wij op de goede weg zijn; koopkracht koloniseert alle geesten, van uiterst rechts tot uiterst links. Deze onbesuisde stormloop stelt echter steeds de toetsing uit van de criteria die onze « ontwikkeling » zouden bepalen: in de eerste plaats het steeds maar weer vooruitgaan, waarbij de voortdurende beweging in de plaats komt van de reflectie en vooral het uitdoven van deze laatste, waardoor de continuïteit van het « Vooruit » wordt gewaarborgd. Er is geen mogelijkheid om dialectisch na te denken over de « achterlijkheid » van anderen in verhouding tot onze « voorwaartsheid ». 

Omhoog kijkend om te zien wat wij niet hebben dat anderen wel hebben, stellen wij onszelf louter arbitraire deadlines:  » Iedereen heeft het over de toekomst van 5G, maar zal Europa, en vooral België, klaar zijn voor 2020? Volgens het tijdschema moet in 2020 in elk land van de Europese Unie ten minste één stad zijn uitgerust met 5G. Nauwelijks anderhalf jaar te gaan, en de klok tikt door « (2). Uit een online artikel van de Belgische openbare omroep RTBF drukken deze woorden de volle kracht van de tijd uit ( « er is bijna niets meer over « , « de klok tikt door « Dit is het resultaat van het dominante conformistische denken, een ware technocratie die ons pusht, comprimeert en opdringt om sneller te gaan om te versnellen, de snelheid te verhogen en de verbindingstijd te verkorten: snel de technologie inzetten die nodig is voor 5G om sneller te kunnen verbinden, een vicieuze cirkel die geen einde kent, behalve de onomkeerbare omschakeling. 

Maar wie kan, afgezien van het technologische criterium, zeggen dat een met 5G uitgeruste stad geavanceerder is dan een andere, vanuit gezondheids‑, sociaal of ecologisch oogpunt? De uitrol van 5G zal betekenen dat de elektromagnetische emissienormen « flexibeler » moeten worden en dat smartphones moeten worden vervangen om plaats te bieden aan deze nieuwe technologie. De normen zullen derhalve worden aangepast aan de technologische en productiebehoeften. Ondertussen, in een volledig schizofrene dimensie, zal u gevraagd worden om te sorteren en te recycleren; « nul-afval » steden zullen gesponsord worden door de Europese Commissie, terwijl honderden miljoenen smartphones op de stortplaatsen van Afrika zullen belanden, waar onze slaven die onze manier van leven verzekeren, ten koste van hun gezondheid, hun leven en hun waardigheid, de grondstoffen zullen extraheren om… de nieuwe 5G-compatibele smart-phones te produceren En de politici zullen zeggen:  » De 5G trein is in beweging… Wallonië mag niet achterblijven in de digitale transformatie « . « De klok tikt door », maar politici zien niet hetzelfde tikken als wij. 

Deze wereld is gek geworden, en het lijkt erop dat niets kan het stoppen. Wel, misschien… 

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. The stages of economic growth, an non-communist manifesto, 1959, Third edition.
  2. « La Belgique sera-t-elle prête pour la 5G? », Jean-Claude Verset, 8 août 2018, www.rtbf.be

Espace membre

Leden