Kairos nr. 27

Als door een wonder de kapitalistische massamedia morgen vrij zouden worden, onafhankelijk van de politieke en economische machten, zou het volk zich eindelijk een beeld van de wereld kunnen vormen dat gebaseerd is op de werkelijkheid, hetgeen misschien tot grote veranderingen zou kunnen leiden. En wij geloven dat deze veranderingen snel kunnen gebeuren.

Dit is echter iets wat momenteel onmogelijk is, wat op zijn minst het paard achter de wagen spannen vertegenwoordigt, zoals men zegt. Dat wil zeggen dat alles moet veranderen voordat het kan veranderen, geld moet worden weggehaald uit de handen van een minderheid die beslist, politici moeten werken voor het algemeen welzijn en niet voor de vernieuwing van hun prebenden, winst moet het leidmotief van alles zijn, maar ook moeten de mensen besluiten zich af te keren van de media die hen voorliegen, afleiden van de werkelijkheid, de belangrijke dingen verbergen en mensen tegen elkaar opzetten, waardoor zij zich niet kunnen verenigen in een gemeenschappelijke strijd.

Alles zou dus moeten veranderen voordat de media zouden kunnen veranderen, maar hier hebben we een aporie, een paradox, want het lijkt erop dat zonder voorafgaande verandering in de media, zonder ware informatie, verandering met moeite zal komen.

Maar wanneer horen we een echte toespraak, een publiek woord dat ons in vervoering brengt, ons doet sidderen, ons het gevoel geeft deel uit te maken van een gemeenschappelijk leven, ons het gevoel geeft dat onze individualiteit belangrijk kan zijn voor het geheel, in een wereld waar, integendeel, de  » het idee dat« ieder voor zich » in ons hoofd oproept dat « ieder voor zich hoe dan ook,één meer of één minder in de strijd … »? Verder dan wat de politieke en mediamarketing ons dagelijks voorhoudt, dat onze individualiteit alleen zin heeft voor onszelf: koopkracht, stemmen, « consument-acteur », individuele verantwoordelijkheid, eco-acties…

Maar laten we niet te veel dromen, de dominante media zullen niet besluiten te gaan zeggen wat voor de meerderheid belangrijk is, tenzij ze in sprookjes geloven en zich kunnen voorstellen dat de rijkste families die hen bezitten de controle over hen hebben overgenomen na een grootschalig psychoanalytisch werk waarbij ze konden inzien dat hun rijkdom onfatsoenlijk was en dat ze dat eindelijk gingen kunnen zeggen via hun televisies, kranten, websites, radio’s…

Achter het masker van het « echte debat », van de « vrijheid van meningsuiting », worden wij dagelijks geconfronteerd met die situaties waarin de meningsuiting wordt gecensureerd, de werkelijkheid wordt verdraaid, loze woorden worden gebruikt, waarin men niet kan uitdrukken en zeggen dat alles « werkt » maar in een groot en totaal disfunctioneren. Het denken is in dit systeem dood, en degenen wier woorden bemiddeld worden zijn meestal de marskramers van de leegte, de herauten van het status quo; deskundigen in lege woorden, lege klanken, litanieën die meer pogingen zijn om te overtuigen dan diepzinnige uitingen van gedachten.

Maar « democratisch recht praten verschilt van het angstige en onderdanige praten van de slaaf; het durft het risico van ongelijkheid en de breuk van passieve eensgezindheid in te voeren « . Deze waarachtigheid, deze parrêsia, is ook tegen  » naar de toespraak van de vleiers « , hij is degene die,  » in tegenstelling totdemagogen die het volk alleen die meningen willen laten horen waar het graag naar luistert, het op zich nemen om onsmakelijke waarheden te verkondigen « , wat ook niet  » een « tell-all » modus […] dat uiteindelijk het recht van iedereen is om alles te zeggen, en dat wordt aangevoerd als bewijs van de goede werking van de democratie(1) « . En deze in het openbaar uitgesproken waarheidsvinding bereikt haar ware democratische waarde slechts indien degene die haar toestaat, in dit geval de Staat, aanvaardt dat hetgeen gezegd zal worden het risico inhoudt dat er een wijziging in de werkelijkheid wordt aangebracht, een werkelijke verandering, die voor sommigen ongunstig zou kunnen zijn.

Dit is echter niet wat wij zien. Mediawoorden staan nogal los van de sprekers, die niet echt betrokken zijn bij wat ze zeggen, maar eerder bezig zijn met « communicatie ».

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Michel Foucault, Discours et vérité, Éditions Vrin, p.13, cité dans l’introduction de Frédéric Gros.

Espace membre

Leden