Kairos nr. 19

« ER ZIJN GEEN ALTERNATIEVEN, HOOR JE! »

Het no-transat platform en de D19-20 alliantie hebben veel gedaan om in België de aandacht te vestigen op CETA en TTIP(1) en hun inherente democratische schadelijkheid, maar laten we onszelf niet voor de gek houden: te veel mensen zijn nog steeds niet op de hoogte van hun bestaan. Degenen die de mogelijkheid zouden hebben om informatie te bemiddelen en « het belangrijke interessant te maken » zitten dus op de hete stoel. Op vrijdag 17 april, de dag voor een demonstratie tegen het Transatlantisch Verdrag, wijdde het nieuwsprogramma van de RTBF van 19.30 uur in het 6e item 3 minuten en 7 seconden aan het TTIP. Daarnaast sprak de journalist gedurende 3 minuten en 23 seconden over de tweehonderdste verjaardag van de Slag bij Waterloo. En hoeveel tijd hebben zij in de dagen, weken en maanden daarvoor besteed om ons de echte problemen van deze verdragen te doen begrijpen?

Is dit niet het vooroordeel van een openbare zender die steeds meer onderworpen is aan het dictaat van de kijkcijfers, het juk van de reclameafdeling en het denken van managers? In het eerste Kairos-dossier(2) werd een journalist geciteerd die zei dat de RTBF een soort « ministerie van amusement » aan het worden was. Zoals de reclameafdeling van de RTBF verklaarde, is de redactionele lijn van de media om de adverteerders te behagen:« het voordeel van de radio is dat zij op het juiste moment bepaalde doelgroepen bereikt, wier redenen om te luisteren duidelijk zijn ».

Is het in dit verband verwonderlijk dat zij ons dagelijks de pil van de soberheid en de noodzakelijke offers trachten aan te smeren, zonder ooit de namen te noemen van degenen die niet worden opgeofferd? Onder hun valse neutraliteit, zijn ze formidabele opiniemakers.

Voorbeeld? Fragment uit een tv-nieuwsuitzending, waarin de vice-voorzitter van Inter-Milieu-Brussel (IEB) werd uitgenodigd om vragen te beantwoorden over de halvering van zijn subsidies(3):

Journaliste (Nathalie Maleux): Een vereniging die haar stem verheft is Inter-Milieu-Brussel. Evenals andere BLV’s is haar een deel van haar subsidies ontnomen als gevolg van bezuinigingsmaatregelen (sic). De medevoorzitter, Marco Schmitt, is onze gast. Hallo. Dus het kabinet van uw minister ontneemt u 50% van uw financiering, dus volgens uw cijfers gaan we van 160.000 naar 80.000 euro per jaar: dat is niet genoeg voor u om het werk te doen dat u nu doet?

Marco Schmitt: Zeker niet (…) het vertegenwoordigt momenteel ruwweg 10% van onze begroting, dus ook 10% van onze loonsom.

Journalist: maar u bent het ermee eens dat iedereen zich moet inspannen, juist met die budgettaire strengheid die nodig is (sic)!

MS: « Iedereen moet een inspanning leveren », dat is wat werd aangekondigd met 15% die zou worden toegepast op alle Brusselse vzw’s

Journalist: … en bij u is het 50%

M.S. : … en in ons geval is dat 50%. (…)

De journalist, die M.S. afkapt: Zou u uw minister ontstemd hebben?

M.S.: Misschien aan de regering in het algemeen, en aan de minister in het bijzonder (…)

Journalist: Dus je praat over standpunten die onwelgevallig zouden zijn, we zouden proberen je te muilkorven door de subsidies te verminderen. We hebben natuurlijk het kantoor van Céline Frémault gebeld. Ze zegt dat het daar helemaal niet aan ligt (sic), het is omdat je je doelstellingen op het gebied van het milieu niet hebt bereikt. Voor een vereniging met deze naam, Inter-Milieu-Brussel, is dit een beetje een smet op het blazoen.

M.S. : Het hangt er dus vanaf wat je onder « omgeving » verstaat. Als « milieu » betekent: groentetuinen in de stad, de watercyclus, groene ruimten…

Journalist: … biodiversiteit, natuur in de stad… dat is wat de minister zegt.

M.S. : Dat is één ding. Het is duidelijk dat in een stad de milieuproblematiek veel verder gaat dan dit soort problemen, omdat…

Journalist, stek MS: Dus u bent het ermee eens dat u op dat niveau misschien niet alle doelstellingen hebt bereikt die u werden gevraagd, u hebt uw opdrachten te veel uitgebreid?

M.S.: Wij hebben onze missies uitgebreid zoals wij altijd hebben gedaan, laten we zeggen dat het eerder het tegenovergestelde is datis gebeurd…

Maar als je minister je vraagt om je op deze missie te richten en je doet het niet… dan verlaagt ze de financiering.

M.S.: Het milieu gaat niet alleen over kleine vogels, het milieu gaat over mobiliteit, het gaat ook over de bouwsector, waar de grootste milieuschade ontstaat

Journalist, onderbreekt hem: Dus het is uw minister die overtuigd moet worden!

M.S . gaat verder, de journalist stopt hem « We snappen het, we snappen het. Dus dit kleine conflict (sic), dat zullen we zeggen, dus dat zal je tegen de minister keren ».

Budgettaire strengheid opgelegd door de natuur, verdiende straffen, georganiseerde verkokering om de oorzaken niet in vraag te stellen. De mis wordt opgedragen. De ongelovigen die twijfelen, die zien dat sommige mensen nog steeds rijk worden en niet « de nodige moeite doen », die denken dat er iets mis is, hoeven alleen maar te gaan zitten, de TV aan te zetten en… Hou verdomme je kop.

Tot wanneer?

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Le premier porte sur un accord de libre-échange entre l’UE et le Canada, le second entre l’UE et les États-Unis.
  2. «La RTBF est surtout “la leur”. Déliquescence progressive de la chaîne publique orchestrée par le binôme RMB/RTBF», Kairos avril-mai 2012.
  3. Retrouver l’interview du JT de la RTBF sur www.kairospresse.be

Espace membre

Leden