Kairos n°32

Wat willen we echt? 

« FN heeft bijna 1.500 werknemers in zijn Belgische vestigingen, dus wat denk je, moet het sluiten? « (1), vroeg de journalist aan de acteur die was uitgenodigd om een toneelstuk te presenteren over de kwestie van de wapenproductie in de Belgische wapenfabriek in Herstal. De lijst kan naar believen worden uitgebreid. Moeten we stoppen met de productie van individuele auto’s, stoppen met commercieel luchtvervoer? Kunnen we doorgaan met het exploiteren van oude en dus gevaarlijke kerncentrales of nieuwe bouwen? Moeten wij de invoer aanvaarden van consumptiegoederen die onder onfatsoenlijke menselijke en ecologische omstandigheden zijn vervaardigd?

Het antwoord op al deze vragen van de huidige « besluitvormers » is ja. Wat zij echter niet kunnen zeggen is dat de banen van de arbeiders in Herstal meer waard zijn dan de levens die zullen eindigen met de wapens die zij produceren; dat economische groei, die rechtstreeks verband houdt met de groei van auto’s en onze « mobiliteit », belangrijker is dan gezondheid en schone lucht; dat verre vakanties met het vliegtuig, in door het kapitalisme veroverd gebied, onontbeerlijke behoeften zijn die hoger op onze waardeschaal staan dan de vernietiging van ecosystemen door de vervuiling van vliegtuigen en de kunstmatige inrichting van alle plaatsen op aarde; dat het antwoord « ja » is, als wij het risico van een apocalyps willen aanvaarden(2) die zou volgen op een kernramp, en dat we naar eer en geweten de voorkeur geven aan de mogelijkheid om op de oude voet verder te gaan, dat wil zeggen te veel te consumeren; wel, ja, als we aanvaarden dat onze goedkope kleren meer waard zijn dan de levens van de Rana Plaza(3), die allesbehalve een ongeval was.

Als wij echter nee zeggen tegen al deze vragen, zullen wij de implicaties ervan moeten aanvaarden. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar het zal gelukkiger zijn dan wanneer we onze ogen sluiten en « ja » zeggen. Om deze wereld te kunnen weigeren zullen wij collectief de voorwaarden moeten scheppen voor individuele en collectieve verandering, op lokale schaal, die op vele plaatsen navolging vindt. Op dit moment domineert het ‘ja’ van de continuïteit het wereldwijde handelen, terwijl het ‘nee’ een vorm van superego blijft die we dagelijks onderdrukken, een onderdrukking die in de hand wordt gewerkt door de hersenschimmen van de elektrische auto, het zonnevliegtuig, de media-politieke leugen over het gevaar van elektriciteitscentrales en de angsten voor verduistering die zij organiseren, van het geruststellende MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Er zullen geen elektrische auto’s zijn die de planetaire kolonisatie kunnen bestendigen op dezelfde manier als verbrandingsauto’s dat vandaag doen; geen vliegtuigen die kunnen vliegen zonder massale vervuiling; geen kerncentrales zonder risico’s; geen gelukkige globalisering waar de loonstagnatie in het Noorden niet wordt gecompenseerd door overexploitatie van de arbeidskracht in het Zuiden en vernietiging van hun leefomgeving; geen mogelijkheid tot een fatsoenlijk leven in een omgeving waar multinationals bestaan.

Het is dus een kwestie van rouw. Een rouw om de westerse manier van leven die, verre van « niet-onderhandelbaar  » te zijn, vooral niet te veralgemenen is. De overgang zal dus vrij pijnlijk zijn, maar als we het collectief doen, zal er minder angst zijn. Het gemeenschappelijk bewustzijn van de tragedie, dat op zichzelf onvoldoende is, zal nuttig zijn zodra het als een collectieve kracht werkt, wanneer een deel van de mensen, die beseffen dat het de kern van het systeem is en wat het ons heeft aangedaan dat moet worden aangevallen, de schijngevechten, de lapmiddelen die de handhaving van de status-quo verzekeren, zullen laten varen. Bewustwording zal leiden tot de wil om het ergste te vermijden, een soort gisting waarrond de strijd kan worden georganiseerd, die eist dat we stoppen en vragen naar de doeleinden die we werkelijk willen. Het zal alleen maar ten goede zijn, de absurde en nutteloze banen vergeten, de overconsumptie en de dozen antidepressiva achterlatend die het onhoudbare mogelijk hebben gemaakt. Laten we in onze nieuwe bezorgdheid vooral nooit vergetendat het « Zuiden » al eeuwenlang gebukt gaat onder de kwellingen van onze levenswijze, waarbij de periode van verwoestend kolonialisme plaats heeft gemaakt voor een neokolonialisme dat in veel opzichten nog erger lijkt(4). Het zou egocentrisch en racistisch zijn om dit te vergeten: de armen van de wereld zijn er al heel lang. We huiveren omdat de wind nu naar ons terugkeert…

Alexandre Penasse

Illustratie — Camilo Collao

Notes et références
  1. La Fabrique nationale de Herstal, dans la région de Liège, « fleuron économique » de la Belgique, est une usine d’armement.
  2. Comme l’écrit Svetlana Alexievitch dans le sous-titre de son ouvrage « La supplication. Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse ».
  3. Voir à ce sujet l’édifiant documentaire de Hubert Sauper, Nous venons en amis. Le pillage de l’Afrique en toute amitié2014.
  4. Immeubles abritant des ateliers de confection de vêtements où travaillaient des centaines d’ouvriers bangladais, qui s’est effondré le 24 avril 2013.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden