Kairos n°24

Er is geen garantie dat als onze westerse arrogantie van superioriteit, plundering en moderne kolonisatie wordt gestopt, de terreurdaden tegen Europa zullen ophouden. Met goed fatsoen zouden wij moeten ophouden de dictaturen in Afrika en de Saoedische dynastieën die ons van olie voorzien te steunen; onmiddellijk een einde te maken aan de bombardementen en de « collaterale » schade die zij veroorzaken; een einde te maken aan de exploitatie, vaak door kinderen, van goud‑, kobalt- en cadmiummijnen, grondstoffen die eindigen in mobiele telefoons en batterijen voor elektrische auto’s of windturbines.…, grondstoffen die terechtkomen in mobiele telefoons en de batterijen van elektrische auto’s of windmolens; dat we niet langer pacten sluiten met Israël, een segregationistische staat die het Palestijnse volk tot slaaf maakt en bijna geen enkele internationale conventie eerbiedigt.

De leiders zullen niets doen met deze voor de hand liggende aanbevelingen. Weigerend in twijfel te trekken wat het Westen is en wat het ons heeft aangedaan, hoe erger het Westen wordt, hoe meer het een vijand nodig zal hebben; hoe meer zijn waarden betekenisloos zijn, afwezig van de werkelijkheid, hoe meer het deze zal oproepen. Zo krijgen we dat gewone racisme, die angst voor de Ander, die we steeds meer zien, en die het gemakkelijker maakt om over de Ander te praten door middel van generalisatie, vooroordelen en stereotypen. Waar men zich permitteert, durft men te spreken van « nationaliteitsdiskwalificatie », door te stellen dat « de wil moet naar de tweede of derde generatie gaan (volgens Didier Reynders, minister van Buitenlandse Zaken): de kleinzoon van de arbeider die onze metrosporen kwam aanleggen, zal zich moeten gedragen, anders zal hij moeten terugkeren naar Marokko, waar zijn grootvader vertrok… grootvader.

Wat is het effect van deze politieke wil op de jongeren die er het voorwerp van zouden kunnen zijn, en die al wisten dat zij voor de autoriteiten en een deel van de « Belgische » bevolking slechts tweederangs burgers waren? Zij, getroffen door dit staatsracisme en structurele ongelijkheid, waarvan de excessen werden aangepakt door opsluiting(1).

Hoe meer de werkelijkheid van deze wereld, die wij naar ons beeld hebben willen « ontwikkelen », nadat wij deze waanideeën hadden verkocht dat iedereen zou kunnen doen zoals « wij », aan het licht komt, hoe meer de uitbuiting waarop zij berust aan het licht komt, de onverbrekelijke band tussen rijkdom en armoede, het feit dat deze laatste niet kan worden uitgeroeid zonder de eerste frontaal aan te vallen; hoe meer de ene wiens kracht afneemt, hoe meer hij wil doen geloven dat hij sterk is, door zijn spieren te vormen met de anabole drugs van de geveinsde eenheid, door de ander aan te vallen, door de « nuttige vijand » te scheppen.

Hoe dichter de opruiing komt, hoe meer de autoriteiten willen doen alsof we verenigd zijn. Paradoxaal genoeg moet het, om te overleven, worden aangevallen. Het « vijandelijke » offensief geeft de macht in feite een kracht die zij zelf niet meer kon opbrengen. Door het ontkennen van het kwaad waaraan het deelneemt, een ontkenning die met name wordt bereikt door de terreurdaad te reduceren tot een aanval op « onze » vrijheden, genereert het een discours waarin impliciet alles wat niet « ons » is, niet vrij is. De « monsters » houden deze façade van vrijheid in stand. Daarom heeft zij die nodig.

De mediapolitieke onderneming van haar kant haalt ons niet uit het « handelen », maar laat ons verstrikt achter in de emotie die zij gebruikt om haar producten te verkopen (commercieel voor de één, politiek-ideologisch voor de ander). Het komt niet voort uit de categoriserende productie die door de aanval wordt gegenereerd, waar « wij », « verenigd » in de strijd, worden geconfronteerd met « zij »,… De uiterst pathetische en consensuele mediaproducties vormen hiervan het formele bewijs:

« Na de woede en het verdriet, is de tijd gekomen voor mij om me te verontschuldigen. Om u om vergiffenis te vragen (…) Ik heb u deze wereld verkocht als een wereld van mogelijkheden, van de grote reis [qui voyage?], van deze ruimten die u zou kunnen verkennen, van deze volkeren die u zou ontmoeten. Ik, die op mijn 15e voor het eerst het vliegtuig had genomen, die op mijn 22e Amerika had gezien, die onderweg Engels had geleerd en Nederlands toen het moest. Ik was er zeker van dat we jullie hadden gespaard van oorlog [Afghanistan, Irak, Libië, Syrië…], door het in de geschiedenisboeken te zetten. We waren er zo zeker van dat we ze begraven hadden, de demonen die de concentratiekampen hadden gemaakt [Guantanamo, de geheime gevangenissen van de CIA, de moderne hellegaten die onze gevangenissen zijn?], genocides [Rwanda, Boko-Haram?], napalm [les bombes à uranium appauvri dont les restes continuent à tuer les Irakiens?], de goelag[die in de steden, waar de mensen die door de globalisering zijn achtergelaten, worden vastgehouden?

Wat op de voorpagina van een massamedium wordt gezegd, is typisch een vorm van magisch denken over de wereld, die is wat men hoopt dat zij zal zijn en niet wat zij is. Want aan wie is deze boodschap, geplaatst op een massamedium en gezien door tienduizenden mensen, gericht? Welk percentage van de wereldbevolking reist veel, gaat op Erasmus, ontdekt de Verenigde Staten op 22-jarige leeftijd? Hoeveel daarvan is beschermd tegen oorlogen, genocides, de gevolgen van westerse bommen? De indruk beschut te zijn in een ideologische luchtbel, van deze wereld die de burgerlijke welwillendheid, onder haar filantropische werken en haar « ontwikkeling », ervan overtuigd was overal naar haar evenbeeld te kunnen tekenen, deed ons vergeten dat « onze » manier van leven — die van het valse « wij » — en dat het integendeel de ideologie van de westerse manier van leven is die ellende nodig heeft, hier of daar.

Zo wordt beetje bij beetje de bodem van het totalitarisme gezaaid, waar eenheid stilte oplegt, niet langer de onenigheid duldt die alleen het bedrog van het « wij » dreigt aan de kaak te stellen. Dit « wij » is degene in de loopgraven, die de arme man, die zich identificeert met de natie, ertoe brengt te gaan vechten voor het grootkapitaal. Dit doet ons denken aan het Craone lied, een anti-militaristisch pamflet uit de eerste wereldoorlog:

Zij die het geld hebben, komen terug,

Want het is voor hen dat we sterven.

Maar het is voorbij, want de problemen

Zullen allemaal gaan staken.

Het is jullie beurt, dikkerdjes,

Om op het podium te komen,

Want als je oorlog wilt,

Betaal ervoor met je huid!

Dit bevel aan « ons » is, achter het masker van altruïsme, het ergste wat ons kan overkomen, omdat het, zoals reeds gezegd, de verschillen binnen de groep uitwist, bijvoorbeeld de abominabele welvaartsverschillen tussen Belgen, en rechtstreeks het bestaan genereert van een Ander buiten de eigen groep en theoretisch racisme, onvermijdelijk gevolgd door gewelddaden. Door te weigeren naar binnen te kijken en de balans op te maken van onze historische verantwoordelijkheden, verhindert het ons in te zien dat « onze » waarden in feite verdeeld zijn in twee groepen, waarvan de ene dient om de andere te verhullen:

- de beeldwaarden, die van« vrijheid »,« democratie »,« delen » en« multiculturalisme »,« die zijn aangevallen », zoals te lezen is in de meeste redactionele artikelen na de aanslagen;

- aandelenkoersen (die de werkelijkheid zijn) die niet als waarden worden erkend en worden gecamoufleerd achter de beeldwaarden die zij paradoxaal genoeg laten voortbestaan: sociale dualisering, wapenindustrie, medeplichtigheid met schurkenstaten, oorlogen, structureel georganiseerde ellende, concurrentie en wedijver, honger hier en hongersnood daar…

De bevolking beschermen tegen een gevaar dat niet kan worden uitgeroeid door het alleen maar te achtervolgen, zal niet gebeuren door het leger in onze straten te zetten, maar door de « haat tegen het Westen », die hier en daar wordt gevoed, niet te voeden. Het gaat er dus om de voorwaarden te scheppen voor een fatsoenlijke samenleving en ware menselijkheid om te voorkomen dat de intentie om de ander te vernietigen de kop opsteekt, tenzij, zoals wij hebben aangetoond, er belangrijkere voordelen te behalen zijn uit het eindeloos najagen van terrorisme…

Dit zal gebeuren op een aantal manieren, die elk min of meer verband houden met de monotheïstische godsdienst die ons allen regeert, die van de god geld. Misschien beginnend met :

- geleidelijk af te stappen van onze afhankelijkheid van olie, die alleen maar kan leiden tot oorlog, vervuiling en ongelijkheid;

- te stoppen — en het eerste punt zal dit veel gemakkelijker maken — met onze samenwerking met staten die terrorisme en destructief extractivisme op verschillende manieren bevorderen;

- zich niet langer schuldig maken aan inmenging uit eigenbelang, in de vorm van valse samenwerking, « humanitaire oorlogen », handelsovereenkomsten (handelsovereenkomsten..;

- om echt alle oorzaken van ongelijkheid aan te pakken en de structuren die ongelijkheid in stand houden: belastingparadijzen, onderwijs, erfenissen, welvaartsverschillen,self-made man ideologie, ontwikkelingsideologie, privé-eigendom, media-industrieën… ;

- op een fatsoenlijke manier te worden betrokken bij de oplossing van conflicten, met name conflicten met een wereldwijde identiteitsresonantie, zoals het conflict waaronder de Palestijnen te lijden hebben;

- een einde te maken aan de plundering van het « Zuiden » (wat alleen zal gebeuren als we onze manier van leven fundamenteel veranderen en uit de productie-consumptiecyclus stappen).

Het is misschien gemakkelijk om een profeet te zijn, aangezien de toekomst, die wij per definitie niet kennen, voor oneindige interpretatie vatbaar is, maar het lijkt duidelijk dat zonder een politieke overname van het leven, en dus een echte participerende democratie die onze politici naar de zijlijn verbant en de leiding neemt over wat essentieel is, de risico’s voor de mensheid ongekend zullen zijn. Voorlopig denkt « onze » regering aan de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen voor 15 miljard euro om Irak en Syrië te bombarderen3. Bomaanslagen die zullen bijdragen tot de afslachting van onschuldige mensen en hier ongetwijfeld hun neveneffecten zullen hebben.

Er zal dus worden opgeroepen tot een federatie van alle strijd, die een essentiële voorwaarde is voor een echte koerswijziging: de strijd tegen het consumentisme moet worden gekoppeld aan de strijd voor de Palestijnse rechten, het verzet tegen de oorlog aan de strijd voor de inzet van licht vervoer in de steden en elders, het verzet tegen wapens aan de verenigingen voor fiscale rechtvaardigheid, de strijd voor vrije media aan de verdediging van echte openbare diensten, de promotoren van collectieve groentetuinen aan de strijd tegen gedwongen verstedelijking, de strijd voor eerlijke handel aan de progressieve herhuisvesting, enz. Alles wordt verbonden. Dat moet het zijn.

Pas dan zal het mogelijk zijn om over « ons » te spreken. Een divers maar samenhangend ‘wij’.

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Et dont on se sert, en fin de processus d’exclusion, comme esclaves modernes. Écouter ici: https://www.kairospresse.be/article/cellmade

Espace membre

Leden