Kairos 44

DE COVID-19 EN ZIJN (IM)WERELD

Als de huidige situatie ons één waarheid zou leren, dan is het ongetwijfeld dat wij door een verplichte wijziging van onze « gewoonten » de tijd kunnen nemen om stil te staan en na te denken. Maar hebben wij werkelijk al onze gewoonten veranderd, wetende dat de gewoonte om ons te informeren, via dezelfde media als vroeger, groter is geworden? Daarom is het ook waarschijnlijk dat schokken zoals die welke wij nu meemaken, een averechts effect kunnen hebben. 

Is het coronavirus niet een soort apotheose van alles wat al lang gaande is, wat cynisch en « normaal » deel uitmaakt van de producties van een maatschappij diehybris (overdaad) voorrang heeft gegeven boven het algemeen welzijn? Afhankelijk van waar je staat, kun je zeggen dat er niets goed gaat in onze samenleving, maar vanuit een ander gezichtspunt, dat alles prima functioneert. In het eerste geval noemen we de onfatsoenlijke kloof tussen arm en rijk die onherroepelijk groter wordt, de natuurrampen die in aantal en omvang toenemen, het verdwijnen van de flora, de dramatische onderwerping van het menselijk leven aan algoritmen en beeldschermen, de zesde crisis van het uitsterven van soorten, enz. In de tweede zullen we zien dat multinationals nog nooit zo machtig zijn geweest, dat de media geconcentreerd zijn in de handen van financiële elites en andere grote fortuinen, dat dividenden neerregenen op de steeds rijker wordende rijken, dat vernietiging welvaart creëert, geconcentreerd vooral. En dat ondanks dit alles, velen nog steeds geloven in de trickle-down theorie. 

Degenen die er belang bij hebben dat er niets verandert, zullen van deze situatie profiteren. Het succes van hun onderneming zal afhangen van de reactie van de middenklasse die klem zit tussen de « top van de klasse » en wat er nog over is van de arbeidersklasse. Wat de uitkomst zal zijn, weten we niet. Maar de algemene apathie en ambivalentie van een kleinburgerij die tevreden is met wat haar wordt aangeboden, en die elke zweem van opstand inruilt voor een citytrip of de laatste made-in-Foxconn gadget, voorspelt niet veel goeds. Pessimistisch zeg je? Het is te laat om in deze termen te denken, en alleen vast te stellen dat het allemaal op niets is uitgelopen; dat de eisen te mager waren; dat de hoop te aanwezig en tijdig was. Op dit moment wordt hoop genegeerd als een excuus om niets te doen. We handelen. 

Het is dus nuttig om hier over te gaan tot een vorm van synthese, die de daders van het « beroep op de machthebbers », die al tientallen jaren niets meer van het algemeen welzijn besturen, maar zich tevreden stellen met het veiligstellen van hun carrièreplannen, en dus, op een volgende en logische manier, het voortbestaan van het kapitalisme garanderen, waarvan het einde slechts een accumulatie is, die alleen kan eindigen, als wij eraan deelnemen, met de verwoesting van de Aarde die ons verwelkomt. 

Maar de woorden zullen hen verrukken die lang alleen hebben geworsteld om zich te laten horen buiten de psalmen van de kerk van de groei, doorgegeven door hun media bisdommen. Deze laatsten zijn van alle leeftijden, maar de neiging om heterodox denken als achterhaald te beschouwen, bestempelt hen vaak als « oud ». Het kan zeker iets versterkends hebben om zo beschreven te worden door de gelovigen die door hun dagelijkse zekerheden het einde van de mensheid verzekeren. 

We moeten dus beginnen met het einde dat het begin verlicht: als er een Coronavirus is en als dit soort reacties in de media opduiken, zijn ze slechts het resultaat van wat we zijn, wat we hebben gedaan, en waar we zijn. Niets meer, en het is eigenlijk heel eenvoudig. De westerse elites hebben altijd kunnen rekenen op een middenklasse die niet bereid was ook maar één van haar prerogatieven op te geven. Deze heeft daarom altijd op een geaffecteerde manier geroddeld, waardoor de illusie van confrontatie werd gewekt en zijn eigen voortbestaan werd verzekerd. Vakbonden, ontwikkelingshulp, NGO’s en allerlei verenigingen, parlementen, zijn slechts de overblijfselen van een strijd die zijn radicaliteit heeft verloren, en zijn zo onmisbaar geworden dat zij dienen als een stut voor het dominante systeem. Het was noodzakelijk oppositie te veinzen, maar zich niet langer te verzetten tegen de grondslagen van het systeem dat hen in staat stelde te bestaan. De anderen, in opstand, hadden in de gebieden die onze reservoirs van grondstoffen en arbeidskrachten vormden, bewezen dat echt verzet slechts één uitkomst had: dodelijk. Biko, Allende, Sankara, Lumumba…, zijn hiervan het bewijs. Intussen heeft de veralgemening van de stemming de mensen de illusie gegeven dat zij deel uitmaakten van het collectief, vooral toen zij voor de gek werden gehouden door de goocheltrucs die hadden geleid tot de aanvaarding van het oxymoron van de « participerende democratie », omdat zij nu de vruchten van de marktconsumptie konden plukken. 

Hoe dan ook, succesvolle revoluties zijn altijd bourgeois geweest. Waarom zou hij veranderen? Wij zullen hiermee beginnen, zij het met een voorlopige, die zal trachten aan te tonen dat ongeacht de wil om de crisis te De orgie is datgene wat ons al lang organiseert, of het nu de bedoeling is of niet, het is een intrinsiek onderdeel van een wijze van sociale organisatie, het is dus haar schepping, altijd haar voltooide vorm. Gelegenheid maakt de dief, en elke schok is een strategie. Het enige probleem is nu dat de vuurzee diegenen treft die gewoonlijk beschut zijn. In het verleden vonden we het niet erg voorwerpen en kleding te consumeren die door Aziatische slaven in elkaar waren gezet en genaaid, of ons elektronisch afval naar Afrika te sturen. Wij wisten dat het niet om informatie ging en nog steeds gaat, maar om de wil vrij te zijn, wat de wil tot denken impliceert. Het is stervende, en de smartphone-generatie kan het einde ervan zijn. 

Wat volgt is een poging om, op een niet-uitputtende manier, het eeuwigdurende feit te verklaren dat steeds weer niets werkelijk verandert, en dus alles slechter wordt, en dat « verandering in continuïteit » zonder einde wordt bestendigd, en dit is de zuivere logica ervan. Wij zullen ons concentreren op deze praktijk van dagelijks applaus voor de medische professie, die als onschadelijk voor de gevestigde orde wordt bestempeld. Dit vormt voor ons een ideale overgang, die ons in staat stelt bureaucratische geneeskunde die niet met een simpel handgeklap in twijfel kan worden getrokken, in twijfel te trekken, een luidruchtige catch-all die in de novlanguage zeer welwillend tegenover « positief » staat. Dus het is onschadelijk. 

Wij moeten besluiten met onszelf eraan te herinneren dat er niets nieuws is aan het nieuwe, en dat het nieuwe alleen maar is aangekleed om ons te doen vergeten wie wij zijn en waarom wij er zijn. Vandaag, « zijn we allemaal Covid-19 ». Zullen wij in staat zijn conclusies te trekken, of, zoals de lucide Jaime Semprun zei, steeds opnieuw te proberen « geen conclusies te trekken »? 

Espace membre

Leden