Kairos nr. 20

ACT. OVERAL.

Pas wanneer de shocktoestand is bereikt, zullen de geschokten, die voordien vreedzaam vertrouwen hadden in de toekomst van onze maatschappij, en dus in hun eigen toekomst en die van hun nakomelingen, begrijpen dat wat de meesten van hen onbewust wisten, waar blijkt te zijn. Want het is duidelijk dat onze wereld zoals die is, waarin politieke leiders stilzwijgend een van deze oppervlakkige uitingen goedkeuren of met een onschuldig gebaar veroordelen, niet kan blijven voortbestaan. De massamedia proberen ons van het tegendeel te overtuigen, beschrijven nog steeds de steekspelen en capriolen van de marionetten, zonder nog begrepen te hebben dat het nodig is — had moeten zijn — om uit de ring te stappen… dat er in de arena niets meer te zien is, alleen nog het schouwspel van de moderne worstelaars — die geen risico’s nemen, maar de toekomst van de mensheid met zich meenemen.

Decennialang hebben de strijders zich beziggehouden met een slopende poging om verdere « terugdraaiing » van de bereikte sociale verworvenheden te voorkomen, terwijl de magere waarborgen ons doen vergeten dat tijdens de strijd de vijand reeds onze toekomstige veldslagen aan het voorbereiden was. Degenen die zeggen dat de « jaren dertig » niettemin « glorieus » waren, vergeten twee dingen: de onderdrukte niet-westerse volkeren, die vlak na hun « bevrijding » opnieuw werden gekoloniseerd, en de illusie van energie, die toen goedkoop en overvloedig was.

Speeltijd is voorbij. Als de komende catastrofes onmiskenbaar lijken, als sommigen voorspellen dat « hetuitsterven van het menselijk ras op korte termijn onvermijdelijk is(1)We mogen niet vergeten dat er al decennialang rampen broeien in de afgelegen en intieme hoekjes waar publieke professionals niet graag over praten: in een klaslokaal, in Molenbeek, La Louvière of elders, waar de waarden van burgerschap worden gepredikt, maar die de praktijk elke dag tegenspreekt(2). Kom en zie deze scholen waar we trainen « vrije, verantwoordelijke burgers, die openstaan voor de wereld en haar culturele diversiteit », waar « wijde smaak van leerlingen en studenten ontwikkelt om de waarheid te zoeken met een constante intellectuele eerlijkheid, vol strengheid, objectiviteit, rationaliteit en verdraagzaamheid », en waar « verwelkomt iedere leerling en student zonder discriminatie’… in ‘positieve discriminatie’ scholen! »(3). Het zijn allemaal leugens! De moderne school bereidt het kind voor om te concurreren en concurrerend te zijn, klaar om zichzelf op de arbeidsmarkt te verkopen. Altijd maar vergelijken, oordelen en hem afzetten tegen zijn buurman… hem beoordelen als hij leert lezen! In de moderne school« kregen ze nooit de kans om te beseffen dat ze ergens goed in waren »(4). Ik zie haar, de kleine, diep beginnen huilen, in mijn kantoor, als ik praat over haar eerste ontmoetingen met het geschreven woord, en me vertellen dat ze dom is. Gebroken, door een systeem dat niet wilde zien wat ze kon doen. Voor het leven? Kom en zie de cellen waar de gevangene de omstandigheden van ondermenselijkheid ervaart; de interviews van vernederde werklozen in de Onem, de werkplaatsen waar zelfmoorden, burn-outs, stress en concurrentie zich vermengen tot een magma waaruit de krankzinnige tevoorschijn komt… .

Dus zwijg! Meer en meer politici en journalisten hebben genoeg van uw holle toespraken die door de feiten worden tegengesproken: zij zien wat er ver van de camera’s gebeurt, ervaren wat u niet zegt, voelen wat u verzwijgt. Democratie klinkt u als een verkooppraatje in de oren, deze « democratie » waarover wij niet zullen hoeven te praten wanneer zij volledig tot leven is gekomen. Als het waar is dat decennia van geestdodende reclame en consumentisme de hersenen hebben verdoofd, wat kunnen we dan weten over « het volk » en zijn reactie op de Wat zou er gebeurd zijn alshij zich had laten voorlichten door media die ruimte boden aan tegenstrijdige debatten, didactische programma’s en standpunten die hem bewust zouden hebben gemaakt van wat er op het spel staat? Niet een uur per dag, nee! Niet een programma in de dagelijkse stroom van onzin, nee! Maar 20 uur per dag, met een paar kruimels over voor amusement, deze keer beperkten de zenders die Coca-Cola aanboden de beschikbare hersentijd van de kijkers ernstig.

Populisme, demagogie, zullen dezelfde mensen zeggen! Realisme en luciditeit. Laten we niet langer bang zijn om radicaal te zijn, in het openbaar en op andere gebieden van ons leven. Hoe meer van ons er zijn, des te waarschijnlijker is het dat het omslagpunt wordt bereikt. Het is dan dat wij, door te bewegen, de ketenen zullen voelen die ons vasthielden. « Laten we doen alsof onze onbeduidende levens van belang zijn voor de mensen om ons heen. En ik suggereer op geen enkele manier dat we politieke actie moeten opgeven. Ik stel niet voor dat we ons laten opofferen en uiteindelijk sterven. Wat ik eigenlijk suggereer is dat actie het tegengif is voor wanhoop.(5).

Wat een genoegen!

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Guy McPherson, professeur émérite de l’Université d’Arizona en ressources naturelles et écologie. www.youtube.com/watch?v=A6SwCZayVP8
  2. Ne répétons pas qu’il y a ici ou là un survivant qui se bat et se comporte autrement, ce serait un peu comme dire que si « en Europe, 52% des populations d’oiseaux des champs ont disparu au cours des trois dernières décennies » (Comment tout peut s’effondrer, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, éd. Seuil), soyons optimistes, il reste encore les corneilles !
  3. Selon la Communauté Wallonie-Bruxelles. Voir « Lettre ouverte à la ministre de l’enseignement Marie-Martine Schyns », Kairos avril-mai 2014.
  4. Arno Stern, dans le film Alphabet, de Erwin Wagenhofer, 2013.
  5. Guy McPherson, ibid.

Espace membre

Leden