Kairos nr. 16

IETS ANDERS DAN EEN « AANKOOP

Het lidmaatschap van Kairos is geen geloofsdaad, geen eed, of het equivalent van toetreding tot een sekte. In tegenstelling tot degenen die het anti-productivisme bekritiseren, heeft de verwerping van de hyperconsumptie en van een maatschappij die volledig ondergeschikt is aan deze weg, niets te maken met de invoeging in het rijk van het gedwongen denken; absolute en gedwongen aanhang onder de illusie van vrije keuze is niet onze voorliefde, het is veeleer het domein van marketing en reclame. Kairos steunen is heel eenvoudig, en voor een bescheiden bedrag, belang hechten aan het behoud en de heropleving van een vrije pers, die niet onderworpen is aan het dictaat van cijfers, « kijkcijfers » en opinies. Het is durven zeggen wat we denken, gevoed door wat we zien, wat we waarnemen, de geconstrueerde reflecties van anderen, de opvallende tegenstrijdigheden, en een bevraging van ons eigen bestaan. Niet voor het plezier van de adrenalinestoot, maar omdat het onrecht ons verafschuwt. Daarom zijn wij van mening dat bepaalde ideeën essentieel zijn om te verdedigen. Een werk van de volksgezondheid.

Als er soms onbehagen moet ontstaan bij hen die Kairos in handen hebben, dan is dat volgens ons niet omdat wij « overdrijven », maar omdat de andere media hen gewend hebben om hun eigen onderwerping te aanvaarden aan de wereld die zij beschrijven en maken. Zou instemmen met alles wat we schrijven de noodzakelijke verbintenis zijn om Kairos te onderschrijven? Zeker niet. Niet ieder van ons is bereid om dingen te lezen die ons leven op de proef stellen, om inhoud te ontvangen die ons kan kwetsen, om het contrast te aanvaarden tussen wie we zijn en wat we denken. Bovendien hebben wij niet het prerogatief van de waarheid, ook al denken wij dat wij, gezien de heersende onbeholpenheid van de media, de verdienste hebben de mensen aan het denken te zetten, en dat, als wij zonder risico waren, er allang over ons zou zijn gesproken in de redacties.

Ons lezen is niet een geloofsbelijdenis afleggen, maar toegeven dat het debat tekortschiet, dat de tijd ernstig is, en dat wij door deze wereld te herschapen opnieuw kunnen leren denken en, noodzakelijkerwijs, het plezier leren kennen om naar anderen toe te gaan. Wij hebben behoefte aan denken, niet het fysiologische, quasi-technische denken dat technocraten graag in robots zien, niet het denken dat sluipenderwijs is geassimileerd met de handeling van het denken, maar een kritisch, reflectief, radicaal denken dat ons met elkaar verbindt.

Het is dus duidelijk dat een abonnement op of een aankoop van Kairos voor ons geen commerciële daad is, zoals dat wel het geval is wanneer we een gewone krant kopen. Op dezelfde manier als het verkopen van Kairos niet gaat over het laten groeien van je kapitaal, gaat het kopen van Kairos niet over het kopen van materiaal, over het beschouwd worden als een potentiële klant(1), maar over het delen van ideeën, over het voeden van reflectie. Dus je koopt misschien een Kairos en ‘s avonds, op een conferentie, zie je dat ze worden weggegeven. Niet klagen. Kairos zou gratis moeten zijn. De bijdragers moeten ervan kunnen leven. Zo is het niet. We zijn in een strijd verwikkeld.

Als een deel van de inhoud van Kairos je nieuw leven inblaast, je onderdompelt in een mediawerkelijkheid waaraan je niet gewend bent, dan is dat genoeg. Als anderen u afschrikken, u aan het twijfelen brengen, is dat waarschijnlijk normaal, maar het mag niet betekenen dat u weigert ons te steunen.

Want zonder vrije media zal de dag komen waarop de afwijzing van deze maatschappij en van de vernietiging die zij inhoudt, van de afgrond waarin zij ons voert, eenvoudigweg niet tot uiting zal kunnen komen.

Steun ons!

Vertel mensen over ons!

Verspreid ons!

Jij bent de brandstof van de krant.

Dank je.

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Comme le dit Noam Chomsky, les grands médias «ont un produit à vendre et un marché où ils veulent le vendre: le produit, ce sont leurs lecteurs, et le marché, ce sont les annonceurs. Donc la structure économique d’un journal est de vendre des lecteurs à d’autres entreprises.» Chomsky, N., Comprendre le pouvoir, Tome 1, Les Éditions Aden, Bruxelles, 2005.

Espace membre

Leden