Kairos n°14

IK KIJK, DAAROM BEN IK

Toen Thomas More meer dan 500 jaar geleden schreef dat « wij op graven geboren worden », was er niets « pessimistisch » aan zijn woorden. Integendeel, als auteur van Utopia droomde hij van een andere mogelijke wereld. De erkenning van de dood, die onlosmakelijk met het leven verbonden is, wordt aldus voorgesteld als een voorwaarde voor geluk.

Momenteel worden de ontkenning hiervan en van het proces dat met het leven samenhangt, het ouder worden, onderdrukt in een dynamiek die door de consumptiemaatschappij wordt uitgebuit en gevoed, waarbij voortdurend de illusie van een geformatteerd geluk wordt geschapen en ons wordt aangespoord ons hieraan te conformeren. Onlangs konden we op een straatreclame lezen:« Ik ben al 20 jaar 20″. Deze zin is niet onbelangrijk, want ook al weet men dat het onmogelijk is, dit besef van het onmogelijke wordt vermengd met een verlangen om het te bereiken en genereert een dissonant die het individu tracht op te lossen door mee te doen aan het spel van opzichtige consumptie en uiterlijk vertoon. « Ik kijk, dus ik ben »… formidabele marketing effectiviteit.

Deze grote ontkenning van onze eindigheid, en van de eindigheid in het algemeen, veroorzaakt deze gelijkstelling van het zijn met het object. Wij worden een kapitaal, een materiaal dat vrucht moet dragen, door jong, mooi, « in » te blijven, dankzij de producten en diensten van de consumptiemaatschappij(1), door te produceren en te consumeren. Maar we kunnen het niet bijbenen, raken steeds meer verouderd en moeten voortdurend moderniseren in de verschijningsmarkt. Oude mensen worden in tehuizen gehouden, en wij vermijden hen te veel te tonen, zij zouden ons eraan kunnen herinneren dat wij sterfelijk zijn. De anderen, vooral wanneer zij publieke figuren zijn en de ouderdomskenmerken hen te zeer beginnen te tekenen, krijgen een face-lift. Het woordenboek definieert de term als « de huid van het gezicht strakker maken », maar interessanter is dat het woord in figuurlijke zin « verjongen » betekent: dit is waar het mogelijke en het onmogelijke elkaar ontmoeten, en waar de maatschappij ziekte en individueel lijden organiseert.

Er zijn geen grenzen meer als zelfs de grens van de dood wordt ontkend. Wij blijven de grenzen verleggen en omdat wij weigeren oud te worden, weigeren wij op de een of andere manier te leven en verdrinken wij onze angst in de consumptie van onszelf. Wat weten we over wat dit zal doen met onze kinderen? Welke stoornis heeft het reeds ontwikkeld en zal het in hen ontwikkelen? Dit leidt tot een omkering van de zelfingenomen vraag die wij ons gewoonlijk stellen, hetgeen Jaime Semprun benadrukte. « Wanneer de milieuactivist beweert dat hij de meest verontrustende vraag stelt, « Wat voor wereld laten wij aan onze kinderen na? », vermijdt hij de andere, echt verontrustende vraag te stellen, « Aan wat voor kinderen laten wij de wereld na? »(2).

Alexandre Penasse

Notes et références
  1. Ce qui n’implique pas qu’il faille affecter le « laid», rejeter le beau comme signe de rejet du système.
  2. Jaime Semprun, L’abîme se repeuple, 1997 .

Espace membre

Leden