Kairos n°13

IK BEN ER TEGEN, MAAR IK DOE MEE.

Terwijl een zekere minister, mevrouw Turtelboom, die nog niet zo lang geleden vrolijk vrouwen en kinderen terugstuurde naar hun land, zich er niet voor schaamde de ambassadeur van Saoedi-Arabië — een groot voorvechtster van de rechten van de vrouw — als minister van Justitie te ontvangen, belooft diezelfde minister nu de gelijkheid van mannen en vrouwen te verwezenlijken door toekomstige kinderen de mogelijkheid van een dubbele achternaam te geven: « een historisch moment op de weg naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen ». (Le Soir, 26 februari 2014). Zeker. Alsof gelijkheid zou kunnen worden bereikt door oppervlakkige aanpassingen, door bepaalde billijke rechten te bepleiten in een diep ongelijke omgeving. Dit zal zeker in de smaak vallen bij het conformistische feminisme en de grote filantropen die vurig voorstander zijn van klassenharmonie, die nu gerustgesteld zijn dat huishoudsters — pardon! — en gepensioneerden nu hun respectieve achternamen kunnen doorgeven aan hun nageslacht. Of elk van hen een zeer verschillende materiële erfenis nalaat, valt buiten het bestek van mevrouw Turtelboom. Wanneer vindt, na de euthanasie van kinderen en de afschaffing van de munten van 1 en 2 cent, het volgende verkiezingsdebat plaats? Typisch voor entertainment in de aanloop naar de verkiezingen, waarvan het subversieve karakter omgekeerd evenredig is met de media-aandacht, zijn deze gebaren non-events. Zij zijn er alleen op gericht individuele verontwaardiging op te wekken om de mensen al het andere even te doen vergeten.

Maar is wat daarna gebeurt altijd minder verontrustend? Ook al blijven strijd, verzet en bewustwording voortduren, bloeien zij op en duiken zij hier en daar op, de vormen die bepaalde gevechten aannemen, spreken boekdelen over de opmaak van het bewustzijn en de sporen die egoïstische belangen hebben achtergelaten. Dit is het geval met de petities die sinds het nieuwe « plan-Wathelet » bloeien tegen het overvliegen van Brussel door vliegtuigen.

De gegevens van het probleem lijken eenvoudig genoeg:

- Het overvliegen van vliegtuigen veroorzaakt zowel zichtbare als onzichtbare overlast, elk met gevolgen.

- Veel mensen vliegen, blijkbaar des te meer in gemeenten met een hoog sociaal-economisch niveau, zoals die in het zuiden van Brussel, die nu door het nieuwe overvliegplan worden getroffen;

Dus laten we ons eens voorstellen wat de oplossing van deze sociale situatie zou kunnen zijn in een fatsoenlijke maatschappij waar economische kwesties niet de overhand zouden hebben op al het andere? Extrapolerend naar het feit dat vliegtuiggebruikers zich voorheen niet — voldoende — bewust waren van de door vliegtuigen veroorzaakte schade, zouden zij besluiten er geen gebruik meer van te maken, of hun gebruik althans aanzienlijk te verminderen, indien zij zich bewust zouden worden van de meest zichtbare effecten ervan omdat zij die nu dagelijks ondervinden. Zou dat niet het meest logische en gezonde zijn? — Zelfs als wij het in de praktijk niet kunnen opbrengen, kunnen wij het dan in gedachten toegeven?

Maar wij hebben geen burger- of politieke petities gezien waarin wordt geklaagd over de onzichtbare overlast, zoals vervuiling, die door vliegtuigen wordt veroorzaakt. De onzichtbare overlast, vernietiging van de natuur, ziekten, oliewinning en andere, is secundair, er rekening mee houden is contraproductief voor de kapitalistische economie: de echte overlast is, paradoxaal genoeg, « schadelijk ». Het doel is ze te verminderen en tegelijk de activiteit die ze rechtstreeks veroorzaakt, aan te moedigen.

De gebruikers, en de politici die hen meestal steunen in deze demagogische aanpak die electoraal winstgevend is, hebben het over de waarneembare overlast, die welke hen rechtstreeks raakt in hun kleine leventje, ongeacht wat hun buren ervaren. In een maatschappij waar « economische noodzaak » egoïsme in de hand werkt, heerst ieder voor zich: de « voordelen » van technologie en moderniteit voor mij, het vuil voor anderen. Dus vechten we tegen het vliegtuig… thuis, als het ons stoort, vergeten we dat het vroeger anderen stoorde en dat het, als we aan boord zijn, de effecten teweegbrengt die we haten als het over ons heen vliegt. « Niemand wil vliegtuiglawaai » was de kop op de website van Le Soir. Maar iedereen wil aan boord komen!

Tegenstrijdigheid? Is niet alles hetzelfde: overconsumptie van voorwerpen met geprogrammeerde veroudering waarvan het afval « ver weg », in Afrikaanse landen, wordt opgeslagen; opslag van kernafval onder de grond of in zee; geaccepteerde instellingen van opsluiting — zonder enige zorg voor het vinden van andere oplossingen of het verbeteren van de huidige instelling — maar alleen in de huizen van de mensen. Alles is hetzelfde: overconsumptie van voorwerpen met geprogrammeerde veroudering, waarvan het afval « ver weg » in Afrikaanse landen wordt opgeslagen; opslag van nucleair afval onder de grond of in zee; geaccepteerde instellingen voor opsluiting ‑zonder zich te bekommeren om het vinden van andere oplossingen of het verbeteren van de huidige instelling- maar alleen in andermans huis; auto’s overal, maar niet zozeer in mijn huis… De show mag nooit de rotzooi laten zien die het voortbrengt en die er wezenlijk voor is. Afgezien van een paar onschuldige eenmalige televisieprogramma’s zijn er weinig mogelijkheden om de effecten van ons functioneren massaal en herhaaldelijk uit te zenden. Een supermarkt gooit tonnen voedsel weg per week? Je zult het niet zien. Je moet de illusie van overvloed creëren, maar nooit het gevolg ervan laten zien.

Er zijn dus dingen die niet ter discussie mogen staan: megawinkels, 4G, multimodale en permanente reclame-intrusies, … al die dingen die het productivisme voeden en die nooit op de proef worden gesteld, wat al die saaiheid geeft aan politieke debatten waarvan men ons dus niet kan verwijten dat we er niets van verwachten…

Alexandre Penasse

Espace membre

Leden