Kairos 45

De vraag was eenvoudig: « welke democratische legitimiteit is er om bepaalde besluiten te nemen wanneer de meeste leden die beslissen en denken deel uitmaken van de multinationals en de financiële wereld ? Het was 15 april, op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad, midden in de Coronavirus crisis. SHoewel deze vraag geen bijzonder talent vereiste om te begrijpen, verwachtten wij niet echt een antwoord, omdat wij wisten dat dit voor hen onmogelijk was: men kan het algemeen welzijn en het rendement van investeringen niet samen verzekeren, misschien nog meer op het gebied van de gezondheid. Het ging er dus om, op een moment waarop het publiek op zijn hoogtepunt was — wat ons als vrije media nooit gegeven is — te bewijzen dat hun discours niets anders is dan spectaculaire gesticulatie, een soort komplan om te verhullen wat zij zijn en wie zij werkelijk dienen. 

Als je een minister vraagt met een diploma communicatie van het IHECS, optie reclame, een speciaal diploma financieel beheer, minister van Begroting in de regering Michel, voormalig adviseur van een advocatenkantoor uit de zakenwereld, uit een familie dicht bij de politieke en financiële wereld(1)wiens vader een stichtend lid was van de Cercle de Lorraine(2)in het hart van de macht(3)Wanneer haar gevraagd wordt naar deze incestueuze mengeling van de openbare en de privé-wereld, wordt dus niet van haar verwacht dat zij boete doet en haar collega’s terstond ontslaat wegens belangenverstrengeling. Er kan geen antwoord, geen aanvaardbare motivatie en geen rechtvaardiging zijn, en dit verklaart waarom onze aanwezigheid niet langer gewenst is op een persconferentie van de regering. Onze vraag van 15 april heeft de lijnen voldoende door elkaar geschud. Ook de reactie spreekt voor zich, want de minister is verbaasd en verrast, alsof haar het dessert vóór het voorgerecht wordt opgediend. Na het lezen van dit artikel zult u voor uzelf kunnen uitmaken of zij die ons leiden het algemeen belang dienen of slechts zichzelf en hun vrienden, de bazen en bankiers, vertegenwoordigen. 

« Belangenconflict? Dit begrip is onbestaande voor iemand die meent dat de politiek de belangen van het kapitaal dient. Zij maakte dit duidelijk toen Sophie Wilmès mij tijdens mijn verhoor op 15 april onderbrak:  » Meneer, ik ben niet van plan u te onderbreken Maar als u van plan bent de CV’s van alle mensen die werken en recht hebben op wat privacy, Ik moedig u aan uw vraag af te maken en ik zal hem beantwoorden . Een beetje privacy betekent dus dat zij van mening is dat het kennen van de eventuele persoonlijke beweegredenen van degenen die ons leiden bij het nemen van politieke beslissingen, tot het domein van het privé-leven behoort: een fantastische omkering van het begrip algemeen belang. 

1. MEDIA EN POLITIEK 

In deze dramatisering van de werkelijkheid zijn « de grote mediaspelers in het Belgische landschap(4)  » de beschermheren die politici beschermen tegen vragen die hun prestatiespel zouden kunnen doorbreken. Er was dus slechts één poging van onze kant op 15 april, en de koortsachtige zoektocht van Sophie Wilmès om te voorkomen dat ik het een tweede keer zou proberen, d.w.z. een tweede vraag zou stellen(5)Dit is een perfect voorbeeld van het op elkaar afstemmen van politiek en media-denken binnen een welomschreven kader om ervoor te zorgen dat de luisteraar, de kijker, niet in beweging komt — hij mag zijn ketenen niet voelen. Even tekenend voor deze stilzwijgende afspraken tussen de media en de politiek is de weigering van minister-president Jeholet om mijn vraag op de avond van 24 april te beantwoorden(6)Het stilzwijgen van het persbureau van minister Wilmès tegenover onze talrijke e‑mails en telefoongesprekken, en haar stilzwijgen tegenover brieven van burgers waarin zij wordt verzocht haar weigering om ons toe te laten tot een persconferentie toe te lichten. Maar, zoals een van onze lezers zei: « Ze kondigt op haar website aan dat ze « luistert »… ». Aankondigingen zijn precies dat… communicatieprocessen, waarbij we zien dat hoe meer we zeggen dat we luisteren, hoe minder we horen. 

(…)

Notes et références
  1. https://www.cumuleo.be/mandataire/112-philippe-wilmes.php
  2. http://www.cercledelorraine.be/fr/Members.aspx/Founders
  3. Elle était d’ailleurs plus que présente, donc en première ligne, lors de l’inauguration du Pacte National pour les investissements stratégiques, où l’on retrouvait tout le gratin politique et financier de Belgique. Voir https://www.npsi-pnis.be/fr#pacte et la petite vidéo de présentation en première page.
  4. Courrier du porte-parole de la ministre, Steve Detry, le 5 mai 2020.
  5. Voir https://youtu.be/xt8MAjqI5Aw.
  6. Voir https://youtu.be/M1B0WbzCHb0
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Espace membre

Leden