Kairos n°3

Leven in een maatschappij waarin de logica van het winstbejag steeds belangrijker wordt, schept noodzakelijkerwijs een aantal moeilijkheden voor hen die proberen de dingen anders te doen, wat als tegenstrijdigheden kan worden beschouwd. Kairos, dat delen en solidariteit voorstaat, is niettemin afhankelijk van financiële inkomsten uit abonnementen en de verkoop van kranten. Dit is zeker niet het uiteindelijke doel van het tijdschrift, maar het is een voor de hand liggend doel voor Kairos, dat hoopt zijn verspreiding onder een zo groot mogelijk publiek te verbeteren, een verspreiding die, naar wij hopen, nieuwe solidariteiten en nieuwe strijd zal genereren en sommige van de bestaande zal ondersteunen. Dit is echter afhankelijk van de mogelijkheid om de krant te drukken en dus aan te schaffen.

Als we echter kijken naar de manier waarop Kairos tot stand komt, zien we deze financiële afhankelijkheid niet als een echte tegenstrijdigheid. Alle columnisten, grafisch ontwerpers, illustratoren, correctoren, de penningmeester — onze onvervangbare Sandy — en al degenen die onmisbare hulp bieden… dragen bij aan dit avontuur omdat zij willen deelnemen aan een collectieve ervaring die hoop brengt. Ze verdienen er geen geld aan. U, de lezers, abonneert of koopt de krant ongetwijfeld (hopen wij) omdat hij een welkome vonk is in een ideologisch verdeelde mediawereld. Boekverkopers zijn ook essentieel. Toen hij langs een van hen liep, die ons als een van de eersten had gesteund, om zijn voorraad Kairos te controleren, antwoordde hij: « Er is er nog maar één over, die ene die in de etalage stond, helemaal verkleurd door de zon »… waarop zijn echtgenote vervolgde: « Nee! Die hebben we verkocht »… Deze kleine ervaringen zullen je zeker op weg helpen.

Als we alle contribuanten aan de krant zouden betalen, zou het voor de meesten onbetaalbaar worden. Dit geeft een idee van de reclame-afhankelijkheid van dagbladen die dagelijks worden verkocht en worden gemaakt door medewerkers in loondienst, en van de redactionele onderwerping die dit met zich meebrengt (zij ontvangen ook overheidssteun). Dit maakt het ook en vooral mogelijk de als « werk » beschouwde activiteiten te begrijpen die in deze maatschappij het individu belonen, en de andere die, om te kunnen bestaan, uitsluitend op solidariteit en de collectieve geest zijn aangewezen.

Dit is slechts een schijnbare paradox. Deze maatschappij geeft zoveel voorrang aan het particulier belang dat zij alleen iets anders kan voorstellen door te herscheppen wat zij heeft vernietigd, of het nu gaat om landbouw, huisvesting, werk of pers…

« Zij » zullen het niet doen, dus laten we het zelf doen!

Door u te abonneren, door Kairos te kopen, neemt u op een onmisbare manier deel aan de continuïteit van dit avontuur.

Dank aan jullie allemaal!

Espace membre

Leden