VRIJHEID VAN MENINGSUITING BEDREIGD

Op basis van een gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, waarin zij een tekst voorstelt over het thema « Bestrijding van onjuiste informatie over covid: de waarheid van de leugen onderscheiden « *, nodigt de filosofe Valérie Tilman ons uit na te denken over het begrip « recht op vrije meningsuiting », een fundamenteel recht in het functioneren van een democratie. Censuur, dreiging, hybride dreiging, legitiem of illegitiem recht, desinformatie of misinformatie, … het zijn allemaal begrippen waarvan de definitie verre van duidelijk is.

* « Bestrijding van desinformatie over COVID-19 — De waarheid van de leugen onderscheiden »: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-tackling-covid-19-disinformation-getting-facts-right_fr.pdf

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Log in.