Open brief aan de Nationale Raad van de Belgische Medische Vereniging

Illustré par :

-23 maart 2021. Dames en Heren, Tijdens zijn vergadering van 23 januari 2021 heeft de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren de ethische aspecten van het vaccinatieprogramma Covid-19 onderzocht. De verklaring die de Raad bij deze gelegenheid heeft afgelegd, was voor ons een ernstige uitdaging. Zowel inhoudelijk als formeel hebben wij fundamentele bezwaren tegen de boodschap die u onder het mom van deontologie aan de artsen geeft. Over de interpretatie van feiten en beleidsmaatregelen ter bestrijding van Covid-19. 1 U bent verheugd over de maatregelen van de Belgische autoriteiten om de verspreiding van het virus te beperken… die u ontoereikend acht om het virus uit te roeien. Hoe kunt u zich zo’n doel voorstellen? Het virus uitroeien is duidelijk onhaalbaar, wat je niet kunt negeren. 2 U stelt pertinent dat alleen de algemene vaccinatiecampagne dit hersenschimmen-achtige doel zal bereiken. Hoe kunt u een preventieve aanpak verwerpen die erop gericht is de nat …

Espace membre

Leden