Niet praten

We stelden deze vraag aan twee mensen die te maken hadden gehad met politieke en mediadwang omdat ze de officiële lijn niet herhaalden: « U hebt standpunten ingenomen en toespraken gehouden die, sinds het begin van Covid-19, niet pasten in de officiële lijn van het politieke en mediadiscours, wat waren de repercussies voor u en welke vormen van druk en censuur werden toegepast?Louis Fouché en Jérémie Mercier leggen uit. Christophe Nottet CENSUUR EN LASTER LOUIS FOUCHÉ Hallo, ik ben een reanimatie arts. Ik werkte in Marseille op de intensive care van het universitair ziekenhuis. In de onvoltooid verleden tijd, want ik ben nu op wettelijk verlof van de ziekenhuis ambtenaar, een soort van onbetaald verlof. Uit vrije wil, omdat ik er nu van overtuigd ben dat ons systeem voor onze ogen aan het instorten is en dat wij moeten handelen om samen een wenselijke « morgen » te creëren. Ik heb de eer een van de diplomaten te zijn van een collectief van artsen, verzorgers, wetenschappers, on …

Espace membre

Leden