Kairos nr. 35

Durfde de onderwereld aan te vallen

Bij het werken aan de waarheid loopt men het risico een kogel door het hoofd te krijgen wanneer men de meest beruchte en belangrijke manifestaties van de macht werkelijk aanvalt. Dit is het gevaar van het onthullen van de geheimen van de sociale verrotting die politiek georganiseerde diefstal is, zoals in de episode Kazachgate, waardoor democratie de waarde krijgt van louter pracht en praal. Deze formidabele misdaden van massale onteigening, die de maffiacomponent van de politiek blootleggen, zijn ook verre van « naamloos, gezichtsloos en partijloos « , zoals de man die er ook de architect van was op voortreffelijke wijze veinsde over de financiën, het neefje van de maffiapolitiek(1).

Tegenover een horde journalisten die hun mond houden, stelt het optreden van de kleine minderheid die wel open doet, hen dus bloot aan potentiële gevaren. Altijd bezig zichzelf ervan te overtuigen, door ons ervan te overtuigen, dat zij vrij zijn te zeggen wat zij willen, moeten wij niet verwachten dat de journalistenkaste de problemen tot in de wortel uitdiept en het kwaad onthult dat in het produktivistische systeem schuilt. Zij mogen niet te ver gaan, zij zeggen wat zij willen onder één en slechts één voorwaarde: dat zij niet « vrij » zin hebben om alles te zeggen. Geconfronteerd met het uitblijven van een reactie op een verzoek om zijn artikel « Pas op voor de radiostilte  » te publiceren(2), stelde een medewerker van ons tijdschrift het verboden thema aan de orde: « De radiostilte is een bedreiging voor de gezondheid van de bevolking. Zou het kunnen dat Le Soir het niet durft te publiceren? Zijn aandeelhouders de vrijheid van meningsuiting aan het muilkorven? « . Het antwoord van de Soir-journalist kwam:  » Hou alsjeblieft op met fantaseren over « onze aandeelhouders ». Er zijn genoeg gekke samenzweringstheorieën in deze wereld zonder een compleet absurde toe te voegen « . Het zou dus pure fantasie zijn om zich voor te stellen dat de familie Hurbain andere dan filantropische doelstellingen en een voorliefde voor de vrije pers zou hebben. En als de journalist niet te veel vertelt over de rangschikking van de familie Hurbain onder de grootste fortuinen van België, en de mate waarin ongelijkheid in het algemeen vernietigt wat het leven de moeite waard maakt, dan is dat niet omdat deze informatie zijn bazen zou kunnen misgunnen, maar alleen omdat hij dat niet wil. Evenmin zou het zijn omdat Le Soir graag inhoud publiceert die is geschreven door het Nucleaire Forum(3) dat het weinig belangstelling zou hebben voor artikelen die de misdaad van het atoom aan de kaak stellen. Kortom, als u verbaasd bent dat de wensen van journalisten en bazen vaak samenvallen, bent u waarschijnlijk maar een middelmatige samenzweerder.

Helaas heeft de persgroep IPM intussen het tijdschrift Financité, dat elk kwartaal in La Libre werd ingevoegd, gemuilkorfd:« Zoals u weet is Alain Siaens [Président du CA de IPM et administrateur de Degroof Equity] een van onze directeuren, dus laten we Degroof Petercam niet noemen. « Resultaat: het einde van een twaalf jaar durende samenwerking. Maar bovenal: men mag niet weten dat Degroof Petercam investeert in kernwapens, men zou kunnen denken dat het alleen in hun belang is… Goed mensen, slaap lekker!

Zij zullen dus doen alsof zij verbaasd zijn over de algemene informatiemoeheid van veel mensen. Het is duidelijk dat dit laatste, dat rustgevend, leeg en alleen maar spectaculair is geworden, en typerend voor een bureaucratische journalistiek die een carrièreplan dient ten nadele van het zoeken naar de waarheid, alleen maar palaver, zondagse debatten op de nationale zender en eendags scoops die de kern van de zaak wegnemen, zou kunnen voortbrengen. En wanneer deze worden genoemd (Kazaghgate, Publifin, Samu social, Panama…), is het om ze onmiddellijk weer te sluiten, alsof alles normaal is. De wijdverbreide corruptie gaat door, al die kleine en grote compromissen, commissies, steekpenningen, die letterlijk alle « keuzes » van de maatschappij dicteren.

Als we moeten discussiëren over fatsoenlijke lonen, vrijwillige eenvoud, de zwaarte van het werk, de vermindering van broeikasgassen, het einde van kernenergie, enz., zonder daarbij ons aandeel van vrijwillige dienstbaarheid te vergeten, die bijdraagt aan het in stand houden van deze wereld zoals hij is, lijkt het zinloos om dat te doen terwijl we de orkestleiders van de loonuitbuiting, de massaconsumptie, de vervreemding van de arbeider en de vernietiging van de aarde, alleen, buiten het debat laten.

Notes et références
  1.  François Hollande, lors d’un meeting au Bourget le 22 janvier 2011.
  2. Kairos avril-mai 2018.
  3. http://studioweb.lesoir.be/partenaire/forum-nucleaire/article-interviewbartcoenen.html

Espace membre

Leden