Kairos nr. 33

TUSSENRUIMTEN, MET ELKAAR VERBONDEN

« Het absurde komt voort uit de confrontatie tussen de menselijke roep en het onredelijke zwijgen van de wereld.

Albert Camus

Tussenruimten, ja, tussenruimten, dat is wat we nodig hebben. Breuken, openingen, die ons in staat stellen te ontsnappen aan het dagelijkse spektakel, waarin een wereld wordt gecreëerd die alleen bestaat omdat hij zo wordt getoond, insinuerend dat er geen andere zou zijn, waarin de dagelijkse politieke en media preken over een « terugkeer naar groei » schouder aan schouder staan met de bevelen tot concurrentie en rivaliteit. Deze wereld van het ene tegen het andere, van kapitalistische wreedheid, is al in doodsnood, en juist omdat hij in doodsnood verkeert, is hij des te formidabeler. Droeg het reeds in zijn oorsprong het opschrift van de zondvloed en de onmogelijkheid om volledig vervuld te worden zonder de mensen te vernietigen en hun vitale ruimte te vernietigen, in zijn huidige delirium roept het meer dan ooit de behoefte op aan tussenruimten waar we ons kunnen insluiten, ontsnappen, vibreren, in onze ingewanden voelen dat, hoewel we meestal gescheiden worden door de kapitalistische machinerie, we toch samen kunnen zijn, dat de verspreide radicale betwistingen kunnen resoneren, en zich verenigen. we proberen het tenminste nog te geloven.

De lacunes zijn echter niet voldoende. Zij zijn nuttig, noodzakelijk, onmisbaar, maar zij missen één ding om zich werkelijk in de werkelijkheid te vestigen en een werkelijke verandering in de loop der dingen te bewerkstelligen: zich met elkaar te verbinden. Want een tussenruimte is op zichzelf een dunne spleet tussen grote ruimten, terwijl deze ruimten samen, alleen al door de communicatie, zelf grote ruimten worden die kunnen wedijveren met datgene waartegen zij elk vochten: deze absurde wereld en de bestendiging ervan. Eenmaal verbonden in een spinnenweb, wordt wat slechts een leemte was, een tegenkracht, de mogelijkheid tot echte verandering. Dit is wat de oproep van Decreasing Initiatives « Spoedig zal het te laat zijn »(1) op zijn eigen manier probeert te doen.

Hoe doe je dat? Maak een lijst van degenen die bereid zijn hun krachten te bundelen. Link ze. Acteren. De krant is dus een formidabel instrument van mediatisering, niet meer in zijn oorspronkelijke betekenis van propaganda en publiciteit, maar in dit zeer materiële aspect dat, door de verspreiding van ideeën, de ontmoeting kan concretiseren van wat gescheiden werd door de noodzaak van een produktivistisch systeem dat noodzakelijkerwijs vereist dat mensen hun vermogen negeren, samen, om dingen te veranderen, en dat hen moet laten vibreren met koopkracht om dit verlies van ontmoeting te compenseren.

De theaterwereld is een uitstekend voorbeeld van een broedplaats voor subversie(2). Sommigen nemen al een tijdje contact met ons op. In hun toneelstukken praten ze over hetzelfde als wij, maar op een andere manier. Net als wij maken zij geen spektakel, maar vertellen zij over het spektakel dat zij dagelijks zien en dat hen misselijk maakt; net als wij leggen zij gaten in de werkelijkheid bloot, stellen zij de wereld aan de kaak die voor ons gemaakt wordt en waaraan ook wij deelnemen, en schetsen zij de wereld die wij zouden kunnen hebben. Op dezelfde manier neemt het resultaat van hun werken deel aan deze dekolonisatie van onze verbeelding. Zij laten ons zien dat de ouden ons iets te vertellen hebben, dat boeken ons aangroeien; dat degenen die door de bourgeoisie als rednecks werden voorgesteld ons iets te leren hadden en een soms diepzinnige reflectie. Zij maken zichtbaar wat anderen al eerder hebben gezegd, zij waarschuwen ons dat rampen elders ons lessen hebben geleerd die voor ons verborgen blijven. Dat de apocalyps misschien is uitgesteld(3).

Ze creëren, verzetten zich, werken. Zij leven, tegen een systeem in dat ons wil doden, ons dood, stront verkoopt…, en wind om ons de stank te doen vergeten.
Laten we ons met hen verenigen. En met anderen.

Alexandre Penasse

Illustratie: Émilie Dubois

Notes et références
  1. www.kairospresse.be/article/lappel-bientot-il-sera-trop-tard
  2. Ne nous y trompons pas, ce n’est évidemment pas le cas de l’ensemble du monde théâtral…
  3. Nous pensons aux dernières pièces que nous avons pu voir au Théâtre de la Vie : La Montagne (Les 2 Frida), La compatibilité du Caméléon (phos/Phor), et au  Théâtre de Poche : L’Herbe de l’Oubli (Point Zéro).

Espace membre

Leden