Elders gezien

« Elders gezien » zijn artikelen en video’s die gepubliceerd zijn op andere sites waarmee wij ons verbonden voelen, of niet.
De Kairos redactie selecteert er een aantal per week, uit de mainstream media of anderen, om u te verlichten, te verbazen, te laten springen… Of, scherp je kritisch denken aan. 

Kort geding tegen het CPPAP-besluit: de rechtbank stelt FranceSoir in het gelijk

Lees meer  »

2022: een cyclus van drie jaar eindigt

Lees meer  »

« Mijn grootvader heeft altijd een toenadering tot Rusland verdedigd! » — Pierre de Gaulle

Lees meer  »

De gouverneur van Florida vraagt om een onderzoek naar de veiligheid van Covid-19 injecties

Lees meer  »

« Gelieve uw kinderen niet te vaccineren, het wordt een doodvonnis »

Lees meer  »

De echte samenzweringstheorie…

Lees meer  »

Espace membre

Leden