De parasieten van het koninkrijk en zij die hen volgen

Illustré par :

Verscholen in steden, liggend in belastingparadijzen, gecamoufleerd in privé-vliegtuigen en luxe auto’s, zijn de parasieten aanwezig, maar meestal sociaal onzichtbaar. Toch is hun invloed op de samenleving tastbaar. Zij leven van u, u werkt voor hen, eet de producten die hun multinationals maken, drinkt hun bier, hun water, slikt hun medicijnen… Zij beroven het volk minstens tweemaal: door de gemeenschap niet te betalen wat haar toekomt (met name dankzij belastingontduiking en ‑optimalisering), maar ook door deze eerste buit opnieuw te investeren (aandelen, schatkistcertificaten, schuldbewijzen…), waarop zij een meerwaarde zullen boeken. Terwijl anderen op straat sterven, schransen zij zichzelf vol en vernietigen de planeet. 

Dit zijn de parasieten van het koninkrijk, waarvan u de top tien te zien krijgt: de winnaars van de neoliberale concurrentie, die in één dag verdienen wat u jaren zou kosten om te verdienen. De prinsen van onfatsoen(1). Maar ze worden gevolgd door honderden anderen. Alleen al deze parasieten, die dol zijn op belastingontduiking en het omzeilen van collectieve inspraak, zouden een volledige herbezinning op de sociale strijd en het vraagstuk van de « armoede » noodzakelijk maken(2). Want wat heeft het voor zin om loonsverhoging te vragen als ze zoveel stelen? Of zwoegen zij in nutteloze banen die alleen dienen om zichzelf te verrijken en bijdragen aan de vernietiging van de samenleving en de natuur? 

« Vrijheid voor iedereen is ook de vrijheid van de bankier of de ambitieuze: (3)  »

Albert Camus.

Zij hebben controle over de voorstellingen van de wereld omdat hun maatjes de media bezitten. Ze houden van de strijd tegen de armoede… Zij maken hiervan gebruik, via hun stichtingen of tijdens CAP48 en Viva forLife, om een paar kruimels uit te delen van het fortuin dat de Staat hen heeft laten vergaren, en geven zichzelf zo het imago van dapperen. 

« Als zij groot zijn, is dat omdat wij op onze knieën zitten  » (Étienne de La Boétie)… En dat sommige mensen hun hele leven hopen te worden zoals zij, strijdend voor hun eigen voordeel, met de zeer grote waarschijnlijkheid dat het nooit zal lukken, terwijl het voldoende zou zijn om op te houden in hen te geloven, op te houden te hopen op verrijking, het geluk elders te zien dan in steeds meer, om samen te komen en hen en hun wereld omver te werpen, en de wereld die in ons hoofd is gestopt, om hun fortuin uit te roeien en zo de ellende op te heffen. Want aan de zucht naar geld komt geen einde: « Rijkdom is als zeewater: hoe meer je ervan drinkt, hoe meer je dorst krijgt  » (Schopenhauer).

1. AB Inbev — Frédéric de Mevius en Alexandre Vandamme — Vlaams-Brabant
Wat AB Inbev betreft, hebben wij er genoegen mee genomen slechts twee van de drie grote aandeelhouders van de groep voor te stellen: Frédéric de Mévius die, net als de anderen, het adagium volgt « exploiteren, laten we verborgen leven! Over de tweede zult u nog minder horen: Alexandre Vandamme, de zogenaamde « onzichtbare man  » (de derde is de familie van Spoelberch). « Mannen weten waarom! of niet… (AB Inbev familie en Alexandre Van Damme: 48.929.704.000 euro).

2. Albert Frère — Charleroi
Albert weet niet wat het is om zijn belastingen te betalen, hij laat liever zijn poetsvrouw betalen…
Als je €6.205.140.576 hebt , heb je daar geen tijd voor! (4)

3. Familie Colruyt — Halle
« De beste prijzen… en de beste winsten:
3 900 987 150€.

4. Familie Emsens -
De Kempen en Brussel (Etex, SCR-Sibelco en Aliaxis)

Asbestos levert geld op:
3.318.237.000 als je het aan anderen verkoopt, kanker als je een arbeider bent. 

5. Familie Lhoist- Berghmans — Clavier (Luik)
Om gelukkig te leven, laten we verborgen leven… we hebben meer kalk! En je kunt je een goed fornuis veroorloven met
2.913.683.000, toch?

6. Familie De Nul — Jan De Nul — Aalst
Niet slecht, Jan. Met
2.752.250.000, heeft hij tot zijn motto gemaakt: het is door te flirten dat men miljardair wordt.(5)

7. Familie Janssen — La Hulpe
Solvay weet wat oplosbaar is… De familie Janssen profiteert hiervan: chemie, kunststoffen, farmaceutica (UCB en Solvay).
2 735 536 450€. De anderen kunnen de neuroleptica nemen die door de groep worden gemaakt. 

8. Familie Van ThilloAntwerpen
Hier zijn er die niet laf zijn en het aandurven de bankwereld en de media met elkaar te verzoenen. Ja! Het was bekend dat zij allen verre deelnemingen hadden in kranten die hen nooit in de weg stonden, maar dit is een geval van nabijheid van VTM en Het Laatste Nieuws. Wie heeft gezegd dat om de rijkdom(1.629.240.000 euro) te laten groeien, het kritisch denken moet afnemen? 

9. Ackermans & van Haaren — Antwerpen
De familie baggert ook zandfondsen, maar geniet ook van deelnemingen in de uitzendbedrijven die de bazen voorzien van onzekere arbeidskrachten, en in de financiële wereld. Je moet je portefeuille diversifiëren, het doet groeien: 1 625 674 000€!

10. Familie Roland Duchâtelet — Sint-Truiden
Roland is overal aanwezig, koopt voetbalclubs op, is actief in de politiek, en in halfgeleiderschakelingen (Melexis). Zijn enige bitterheid is misschien dat hij slechts 10de op de toplijst staat,
met €1.556.236.000. Arme Roland! 

Illustraties : Benjamin Tejero
Tekst: Alexandre Penasse 

Notes et références
  1. Pour le classement, voir http://derijkstebelgen.be/de-lijst
  2. Le « pauvre » nous a quitté depuis l’écriture de cet article
  3. Voir à ce sujet le dossier du Kairos 30 « Combattre la fortune et le désir de richesse ».
  4. Albert Camus, Actuelles. Écrits politiques, Gallimard, 1997, p. 40.
  5. Jan De Nul Group est actif dans la fonction de dragueur, d’expert off-shore, d’entrepreneur civil et de société environnementale (sic).

Espace membre

Leden